Zasada jednolitości - strona 25

Postępowanie karne - skrypt

 • dr hab. prof. nadzw Jerzy Skorupka
 • Postępowanie karne
Pobrań: 3766
Wyświetleń: 9338

; zasady: niezależności prokuratorów hierarchicznego podporządkowania jednolitości i niepodzielności...

Normalizacja i certyfikacja, sem 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Anna Stój
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

Techniczny, który w następnym roku przekształcił się w Polski Komitet Normalizacyjny ▪cele i zasady...

Ustawa o sądzie najwyższym-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych przez rozpoznawanie...

Podmioty administracji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1155

). Wyodrębnione według zasady prowincjonalności i resortowości *zas. prowincjonalności -wytworzyła...

Prawo konstytucyjne - wykład 24

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 770

na konstytucji radzieckiej z 1936 r. W 1997 r. przestały obowiązywać ostatnie z jej przepisów. Zasady naczelne...

Odwołalność fakultatywna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2366

sytuacji, kiedy to decyzja tworzy prawa dla stron. W zasadzie sposób ich uchylania jest jednakowy...