Odwołalność fakultatywna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwołalność fakultatywna - strona 1 Odwołalność fakultatywna - strona 2

Fragment notatki:

6. Odwołalność fakultatywna Najczęściej stosowane są z art. 154, 155 . Te artykuły dotyczą decyzji ostatecznych, nie odnoszą się do postanowień. Pomimo że musi to być decyzja ostateczna, nie ma warunku wyczerpania środków ostatecznych, czyli osoba, która nie skorzystała z odwołania może skorzystać z tego trybów. Art. 154 dotyczy sytuacji, gdzie decyzja nie tworzy się nowego prawa dla stron, a art. 155 dotyczy sytuacji, kiedy to decyzja tworzy prawa dla stron. W zasadzie sposób ich uchylania jest jednakowy, mianowicie, może to być zrobione z urzędu lub na wniosek. Z uwagą, iż przy trybie z art. 155, chociaż organ z urzędu wszczyna to musi uzyskać zgodę wszystkich stron. Może dokonać tego organ, który wydał decyzję ostateczną, jak i organ stopnia wyższego, a więc oba te organy są jednocześnie właściwe. Strona może wybrać organ, do którego chce się zgłosić. Przesłanki:
a. dotyczy to sytuacji, że musi przemawiać za tym interes społeczny i słuszny interes stron (art. 154 i 155 pod tym względem się nie różnią)
b. nie jest to nowa podstawa działania, musi jednocześnie istnieć możliwość takiego uchylenia lub zmiany, której strona żąda. Jeżeli takiej możliwości nie ma organ nie może działać wbrew prawu, muszą istnieć przepisy materialne,ustrojowe i procesowe, które na to pozwalają. Kiedy jest możliwa zmiana? Kiedy były możliwe wydanie rożnych decyzji, a organ wydał decyzję niekorzystną dla strony, a ona teraz chce zmiany, o ile decyzja nie ma charakteru związanego i innej decyzji nie można było wydać. W tym trybie można decyzję uchylać lub zmieniać. Uchylać, jeżeli nałożony był obowiązek i się rezygnuje z nałożenia tego obowiązku, wtedy następuje uchylenie decyzji i umorzenie postępowania. Zmienić można poprzez uchylenie decyzji i wydanie nowej, czyli rozstrzygnięcie sprawy od nowa. Rożnica między tymi trybami jest tylko taka, iż w trybie z art. 154 można uchylać decyzje, która nie zmieniają prawa dla strony, dlatego można zrobić to bez zgody stronę, stron i nawet jej inicjatywy. Co to jest decyzja, która nie tworzy pr awa? To taka już w żaden sposób sytuacji strony nie można pogorszyć, a więc kiedy? Kiedy odmówiono stronie jakiegoś uprawnienia w ogóle albo nałożono obowiązek w górnej jego granicy. Czyli decyzja nie tworząca prawo to decyzja odmawiająca uprawnieni lub nakładająca obowiązek w górnej granicy. Tylko takie decyzje można uchylać bądź zmieniać bez zgody strony w trybie art. 154 kpa. Decyzja od I instancji, która jest oparta na uznaniu i dotyczy tylko tych decyzji, które są najbardziej niekorzystne dla stron, w sytuacji kiedy można polepszyć sytuację strony. Nie ma tu ograniczeń terminowych, to oznacza, że zawsze, w każdym czasie możemy zadać uchylenia lub zmiany takiej decyzji. W oparciu o stan faktyczny i prawny, który istniał w momencie żądania pierwszego rozstrzygnięcia. Zmianę stanu prawnego jeszcze się uwzględnia, ale faktycznego już nie. Natomiast brak jednolitości w orzecznictwie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz