Ewolucjonizm

note /search

Powstawanie życia na Ziemi

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4753

- CHARAKTERYSTYKA - TEORIE POWSTAWANIA - HISTORYCZNE  ETAPY ROZWOJU Wykład 5   Powstawanie  życia  na Ziemi   Wykład 5 ŻYCIE   Kategoria  Realna Filozoficzna Biologiczna System – ruchu materii              - ewolucyjny              - informacyjny              - fizyko-chemiczny              - ter...

Historia i ewolucja biosfery

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3731

Historia  i ewolucja  Historia  i ewolucj biosfery Paleontologia Paleontologi biosfery biosfer W Y K L A D  6               Protobionyu - Steroidy E D I A K A R A  Prekambr 1 2 3 4 6 8 10 13 9 12 14 11 7 5 Kambr Chordata Ordowik Agnatha Sylur Pisces Rhiniophita Dewon Amphibia Karbon Reptilia Igla...

Podstawy ewolucjonizmu

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 8281

dr hab. Władysława Zamachowskiego dla studentów III roku biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. W materiale znajdują się notatki z zajęć (ćwiczenia + wykłady) oraz własne opracowania m.in. z następujących zagadnień: - pojęcia: ewolucja i ewolucjonizm, - zmienność: dziedziczna i niedziedziczna; ci...

Dobór płciowy, krewniaczy i grupowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3115

Dobór krewniaczy Dobór płciowy Dobór grupowy Dobór naturalny Mechanizm ewolucji organizmów,  polegający na przeżywaniu w  toku walki o byt organizmów  najlepiej przystosowanych do  danych warunków środowiska. Mechanizm ewolucji, prowadzący  do ukierunkowanych zmian w  populacji zwiększających ich...

Przejściowe formy w ewolucji roślin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4382

Przej ciowe  formy  ś w ewolucji ro lin  ś Przej ciowe formy ś        Przej ciowe formy  ś ( brakuj ce  ą lub po rednie  ś ogniwa) to zwykle organizmy wymar e  ł posiadaj ce cechy przej ciowe miedzy dwiema  ą ś grupami systematycznymi. S  rozpaprywane jako  ą jeden z bezpo rednich dowodów na ewol...

Ewolucyjna teoria gier

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4956

Ewolucyjna Teoria Gier Ewolucyjna Teoria Gi Teoria Gier – ważne postaci Teoria Gier – ważne postac ► John von Neumann  John von Neumann  – węgierski matematyk, inżynier, chemik, fizyk i  – węgierski matematyk, inżynier, chemik, fizyk  inform...

Algorytmy genetyczne - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3108

 (ur. 02 lutego 1929), amerykański naukowiec, profesor  psychologii i profesor Elektrotechniki i Informatyki na  Uniwersytecie Michigan. Jest on znany jako ojciec  algorytmów genetycznych .   Twierdzenie o schematach (twierdzenie Hollanda) : Schematy małego rzędu (liczba ustalonych pozycji w  s...

Ekosystemowa teoria ewolucji Krassilova

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4263

EKOSYSTEMOWA  TEORIA EWOLUCJI  KRASSILOVA Dorota Grycan Biologia, III rok  Jest to teoria oparta na paleontologicznej historii  ycia, która od zawsze by a  czona z kryzysami  ż ł łą geologicznymi. O czym mówi ta teoria? Oparta na danych z dziedziny ekologii,  genetyki i biologii molekularnej. Z z...

Elektroniczna ewolucja - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3696

Adrian Thompson Pracuje na wydziale  Departamentu  Informatyki  Uniwersytetu  w Sussex. Związany z  grupą Systemów  Ewolucyjnych i  Adaptacyjnych, Centrum  Komputerowego Sieci  Neuronowych i  Robotyki i  Centrów Studiów  Ewolucji.  Adrian Thom...

Ewolucja molekularna - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 721
Wyświetleń: 5033

    EWOLUCJA MOLEKULARNA  – TEORIA MOTTO KIMURY     Ewolucja molekularna Ewolucja molekularna – jest to proces ewolucji  dokonujący się wyłącznie na szczeblu DNA,  RNA i białek. Proces ten zachodzi głównie  w wyniku działania różnych mutacji.     Naturalne mutacje są losowe i mogą nastąpić w dowo...