Ewolucja molekularna - ewolucjonizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 5033
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja molekularna - ewolucjonizm - strona 1 Ewolucja molekularna - ewolucjonizm - strona 2 Ewolucja molekularna - ewolucjonizm - strona 3

Fragment notatki:


    EWOLUCJA MOLEKULARNA  – TEORIA MOTTO KIMURY     Ewolucja molekularna Ewolucja molekularna – jest to proces ewolucji  dokonujący się wyłącznie na szczeblu DNA,  RNA i białek. Proces ten zachodzi głównie  w wyniku działania różnych mutacji.     Naturalne mutacje są losowe i mogą nastąpić w dowolnym  miejscu DNA. Mogą one wyrazić się w nowym fenotypie,  tworzą nowe warianty sekwencji w populacji, zwiększają  zróżnicowanie genetyczne, a zmiany które powodują mogą  zostać przekazane następnemu pokoleniu. Mutacje wprowadzone do sekwencji genu możemy podzielić na: • przystosowawczo szkodliwe (mutacja obniża poziom  przystosowania osobnika, w porównaniu z pierwotną  sekwencją genu) • przystosowawczo korzystne (mutacja zwiększa poziom  przystosowania osobnika) • przystosowawczo obojętne – neutralne (mutacja nie  wpływa na przystosowanie organizmu)     Neutralistyczna teoria ewolucji  molekularnej Niektórzy naukowcy, tak  jak Motoo Kimura,  twierdzą, że główną przyczyną zmian  ewolucyjnych na poziomie molekularnym są  raczej jedynie losowe fiksacje selekcyjnie  obojętnych - neutralnych lub niemal obojętnych –  neutralnych mutacji, niż pozytywny dobór  naturalny. Twierdzenie to Kimura nazwał  neutralistyczna teorią ewolucji molekularnej.      Teoria neutralistyczna była niekiedy przeciwstawiana  teorii doboru naturalnego Darwina, jednak sam  Kimura uważał, że nie stoją one w sprzeczności,  lecz że teoria neutralistyczna kładzie większy  nacisk na rolę mutacji i losowego dryfu  genetycznego na poziomie molekularnym. Neutralna teoria ewolucji jest zgodna z założeniami  teorii ewolucji i jako taka stanowi część  syntetycznej teorii ewolucji.     Według teorii neutralistycznej większość obserwowanych  różnic w sekwencjach, zarówno wewnątrzpopulacyjnych, jak i międzygatunkowych to mutacje neutralne, utrwalane przez dryf genetyczny. Mutacje niekorzystne są bowiem eliminowane i nie obserwujemy ich a mutacje korzystne są bardzo rzadkie i mają znaczenie, ale w analizach ilościowych są pomijalne. Mutacje „prawie neutralne” będące modyfikacją mutacji niekorzystnych, nie są  w pełni eliminowane i mogą się w pewnych warunkach  utrwalać.     Mutacje przystosowawczo neutralne są więc  podstawowym czynnikiem ewolucji, a ich los  określany jest przez dryf genetyczny. Natomiast polimorfizm białek i DNA według  Kimury to przejściowe stadium ewolucji  molekularnej i nie jest on czynnikiem 

(…)

… ewolucji molekularnej możemy tworzyć drzewa
filogenetyczne różnych taksonów i śledzić zmiany
zachodzące na nich w tempie wyznaczanym przez mutacje –
zegar molekularny”.
Mechanizm molekularny zmian morfologicznych w ewolucji
cierników (Gasterosteus aculeatus).
Bibliografia:
• http://www.kul.pl/files/409/public/RF55n1/03Herda.pdf
• Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood, „Bioinformatyka i
ewolucja molekularna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz