Działalność gospodarcza

note /search

Działalność gospodarcza - triada nauki o przedsiębiorstwie

  • Politechnika Opolska
  • Działalność gospodarcza
Pobrań: 742
Wyświetleń: 7035

zagadnienia poruszane na zajęciach to m.in.: triada nauki o przedsiębiorstwie (przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość), cechy przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo z perspektywy historycznej, forma prawna przedsiębiorstwa, poziom integracji procesów i zakładów, decyzje poprzedzające proce...

Wybrane metody i instrumenty pomocne w zarządzaniu łańcuchem dostaw...

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Działalność gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2611

Koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada dostosowanie go do warunków gospodarowania panujących na rynku na drodze przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych. Jest procesem powolnym i ciągłym racjonalizacji całej organizacji jej stosunków z otoczeniem. Polega na wysmuklaniu,...

Prawo cywilne - Dobra osobiste

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Działalność gospodarcza
Pobrań: 518
Wyświetleń: 9289

UWr Andrzej Śmieja. Notatka składa się z 2 plików i w sumie zawiera 39 stron i porusza zagadnienia takie jak: zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, ograniczona zdolność, dobra osobiste, nieruchomości, czynność prawna, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, war...

Umowy gospodarcze

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Działalność gospodarcza
Pobrań: 630
Wyświetleń: 5481

POJĘCIE I RODZAJE UMÓW OBROTU GOSPODARCZEGO (umowy handlowe) Termin „umowy handlowe” nie jest pojęciem normatywnym, podobnie jak jest to w przypadku czynności handlowych. Sformułowanie to ma oznaczać nawiązanie do tradycji Kodeksy handlowego, choć w istocie odnosi się do umów gospodarczych. Umowy ...

Działalność gospodarcza

  • Działalność gospodarcza
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 5649

Ma 12,5 strony. Podejmuje takie kwestie jak: działalność o charakterze jednorazowym i okazjonalnym, przedsiębiorca, osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, spółka, ustanowienie zarządu i rady nadzorczej, wpis do rejestru. Działalność gospodarcza Zgodnie z art. 2 ustawy z 19 listopad...

Działalność gospodarcza - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ...

  • Działalność gospodarcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4487

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - utworzenie. Rada Nadzorcza. Zgłaszanie spółki - dokumenty. Działalność gospodarczaZgodnie z art. 2 ustawy z 19 listopada 1999 r. prawo o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) działalnością gospodarczą jest działalność wytwórcza, bu...