Prawo cywilne - Dobra osobiste

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 9289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - Dobra osobiste  - strona 1

Fragment notatki:

UWr Andrzej Śmieja. Notatka składa się z 2 plików i w sumie zawiera 39 stron i porusza zagadnienia takie jak: zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, ograniczona zdolność, dobra osobiste, nieruchomości, czynność prawna, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, przedstawicielstwo, termin, zasiedzenie, współwłasność, użytkowanie wieczyste, służebności gruntowe, zastaw na prawach, posiadanie. W notatce znaleźć też można informacje takie jak: prawo cywilne, metoda regulacji, zakres prawa cywilnego, systematyka prawa cywilnego, kompleksowe dyscypliny, źródła prawa cywilnego, klauzule generalne, zdarzenia cywilno prawne, elementy stosunku cywilnoprawnego, osoba prawna, podmiot, uprawnienia, prawa podmiotowe, prawo rzeczowe, rzeczy składowe, klasyfikacja umów, ochrona własności, służebność.

Pojęcie, zakres i zasady prawa cywilnego
Prawo cywilne jest uznaną powszechnie i skodyfikowaną gałęzią prawa która wyróżnia się z pośród innych gałęzi przedmiotem regulacji , który obejmuje społeczne stosunki majątkowe i niemajątkowe z nimi związane. Stosunki majątkowe to wszelkiego rodzaju stosunki które są związane z jakimiś dobrami , z wartościami np. prawa związane z utworami , z własnością osobistą a więc to co człowiek posiada co z tym może robić to reguluje prawo cywilne .
Stosunki niemajątkowe zimni związane dotyczą takich kwestii jak dobra osobiste , jest to kategoria związana z tym co wiąże się z osobą : nazwisko , imię , zdolności , efekty pracy jednostki , tajemnica korespondencji.
Metoda regulacji w prawie cywilnym wyraża się w kształtowaniu sytuacji prawnej podmiotu na zasadzie równorzędności .
Cechy charakterystyczne prawa cywilnego
Cechy prawa cywilnego :
Liberalizm - prawo to nie ingeruje w cudzą sferę prawa . Na gruncie prawa cywilnego brak prawnej kompetencji do jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej innych podmiotów co występuje na gruncie prawa publicznego.
Autonomiczność - oznacza ,że we wzajemnych stosunkach podmiotu prawa cywilnego decydują oni . Jeżeli mają oni jakieś problemy nie mogą się dogadać to wówczas rozstrzyga organ trzeci rozstrzyga sąd na wniosek jednej ze stron.
Odszkodowawczość - polega na tym ,że typowym sposobem ochrony interesów , pozycji podmiotów jest odszkodowanie . W przypadku niewykonania umowy , naruszenia własności przysługują stronie dla której to było niekorzystne przysługuje odszkodowanie. Skodyfikowanie - przepisy prawa cywilnego składające się na normy tego prawa znajdują się w akcie prawnym (kodeks cywilny), akt odgrywa szczególna rolę, jego zakres regulacji i technika obejmuje trzon prawa cywilnego.
Zakres prawa cywilnego
W zakres prawa cywilnego wchodzi prawo pracy . Jest to gałąź , która wyodrębniła się z prawa cywilnego i dzisiaj w istniejącym stanie prawnym w kwestiach nieuregulowanych w prawie pracy stosuje się przepisy prawa cywilnego jak stanowi art. 300 kodeksu pracy „ w kwestiach nieuregulowanych w kodeksie pracy stosuje się kodeks cywilny”. W systemie prawa cywilnego jest prawo rodzinne . Prawo rodzinne jest odrębnym aktem prawnym od kodeksu cywilnego . Często zdarza się ,że przepisy prawa cywilnego bazują na przepisach prawa rodzinnego. Również w systemie prawa cywilnego mieści się kodeks handlowy . Prawo handlowe - część prawa cywilnego , która związana jest z czynnościami handlowymi kupca. Prawo handlowe jest dziedziną regulującą podmiotowość, funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Systematyka prawa cywilnego
Systematyka prawa cywilnego zawiera ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz