Prawo konstytucyjne

Pytania na kolokwium-prawo konstytcyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Przemysław Kierończyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 2912

Pojęcie praw człowieka.Prawo pierwotne w stosunku państwa, przysługujące każdemu człowiekowi bez względu na jego przynależność państwową czy pozycję w społeczeństwie. Rzadko terminowi temu nadawane jest nieco inne znaczenie. Nieliczni uważają, że odnosi się ono tylko do tych praw jednost...

Opracowanie zagadnień z prawa konstytucyjnego

 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
 • prof. dr hab. Lesław Kański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 5131

… Geneza i pojęcie konstytucji. a) początkowo jako akt gwarantujący ograniczenie władzy monarszej i organizujący organy państwa → sporna kwestia czy prawa człowieka powinny być w konstytucji – szkoła prawno-naturalna uznawała, że będzie to deprecjonować wagę praw człowieka, ostatecznie wygrał...

Wykładnia konstytucji - informacje wstępne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Krystian Complak
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2870

...KONSTYTUACJA- najwyższe prawo w państwie zawarte w jednym akcie, zmieniane i uchwalane w trudniejszy sposobów niż inne dokumenty... Rodzaje Konstytucji: a) Podział ze względu na punkt widzenia prawa konstytucyjnego - giętkie (elastyczna) - sztywne b) Podział formalny - pisane (tekst, mi...

Prawo konstytucyjne - organ państwowy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Kazimierz Działocha
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4942

...Termin „organ państwowy” pochodzi z greckiego organom lub z łacińskiego organum w najprostszym tłumaczeniu oznacza narzędzie sprawowania władzy państwowej, rozumiany jako układ charakteryzujący się istnieniem nadrzędności i podporządkowania. Przykładem organu państwa jest minister Przyk...

Odpowiedzi na pytania do prawa konstytucyjnego

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Paweł Sarnecki
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 7259

1. Szczególna forma konstytucji i jej aspekty. Szczególna forma dotyczy: 1) Nazwy – tylko ten akt nosi miano konstytucji 2) Sposobu uchwalania – nowe konstytucje powstają zazwyczaj w szczególnym trybie odmiennym od ustaw zwykłych: - tryb ten bywa przedmiotem odrębnej regulacji konstytucyjnej...

Prawo Konstytucyjne - Konstytucja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1757

Prawo konstytucyjne PRZEROBIĆ !!! (moje notatki pochodzą z książki Wojciecha Siudy „elementy prawa dla Ekonomistów”) Konstytucja nazwa pochodzi od łacińskiego słowa constitatio (ustrój) współcześnie nazwę tę nosi ustawa zasadnicza państwa to ustawa wyposażona w najwyższą moc prawną - wszystkie ak...

Funkcje głowy państwa w RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1918

Prawo Konstytucyjne 14 czerwca 2011 r. Funkcje Głowy Państwa w RP: TRADYCYJNE KOMPETENCJE: -Reprezentacja -Nadawanie orderów i odznaczeń -ordery wojenne - wniosek MON -Pozbawienie orderów i odznaczeń -Wyrażanie zgody na przyjęcie przez obywateli polskich orderów i odznaczeń państw obcych -N...

Znaczenie terminu konstytucja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2331

2. znaczenie terminu konstytucja Termin wywodzi się od łac. Constituere, co oznacza ustanawianie, urządzanie, nadawanie określonej formy. Utożsamiana jest ze sposobem organizacji życia politycznego i społecznego. Konstytucja w sensie materialnym: normy prawne, dotyczące zasad ustroju państwa, org...

Konstytucyjna regulacja wolności i praw jednostki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Piotr Kapusta
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1435

Konstytucyjna regulacja wolności i praw jednostki w RP Konstytucyjna regulacja wolności i pra jednostki w RP mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Założenia ogólne konstytucyjnego systemu praw człowieka i obywatela w RP - art. 8 Konstytucji Art. 8...

Środki oraz organy ochrony wolności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Piotr Kapusta
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1113

Konstytucyjne środki oraz organy ochrony wolności i praw jednostki w RP Konstytucyjne środki oraz organy ochron wolności i praw jednostki w RP mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Prawo do sądu oraz rola sądów w procesie ochrony wolności i praw c...