Prawo konstytucyjne - organ państwowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 938
Wyświetleń: 6097
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - organ państwowy - strona 1 Prawo konstytucyjne - organ państwowy - strona 2 Prawo konstytucyjne - organ państwowy - strona 3

Fragment notatki:...Termin „organ państwowy” pochodzi z greckiego organom lub z łacińskiego organum w najprostszym tłumaczeniu oznacza narzędzie sprawowania władzy państwowej, rozumiany jako układ charakteryzujący się istnieniem nadrzędności i podporządkowania.

Przykładem organu państwa jest minister
Przykładem urzędu jest ministerstwo

Organem państwa jest podmiot wyposażony przez prawo w kompetencje do dokonywania działań w imieniu państwa jako grupy społecznej.

Organ państwowy to celowo zorganizowany i wyraźnie wyodrębniony zespół ludzi i środków utworzony i działający na podstawie prawa wykonywający w imieniu państwa określone zadania i mogący dla ich realizacji korzystać ze środków władczych i stosować przymus państwowy......Konstytucja – przez konstytucję rozumiemy akt prawa stanowego, źródło prawa, akt normatywny, akt posiadający najwyższą moc prawną spośród wszystkich aktów najwyższej mocy prawnej. Konstytucja reguluje ustrój państwa, czyli całość zasad i podstawowych instytucji którymi dane państwo się posługuje.

Termin konstytucja pojawił się w XVIII stuleciu.
Do tego czasu panowało prawo zwyczajowe i istniała monarchia, a organy powoływane przez monarchę były tylko stanami opiniodawczymi.

Epoka oświecenia była inaczej nazywana racjonalizmem i ideologowie tamtych czasów byli zdania o nieograniczeniu zakresu myśli człowieka. Rozum może pokierować życiem politycznym...

Konstytucyjny system organów państwowych
(wykład)
Prof. dr hab. Kazimierz Działocha
06.03.2010
Pojęcie i klasyfikacja organów państwowych
Termin „organ państwowy” pochodzi z greckiego organom lub z łacińskiego organum w najprostszym tłumaczeniu oznacza narzędzie sprawowania władzy państwowej, rozumiany jako układ charakteryzujący się istnieniem nadrzędności i podporządkowania. Przykładem organu państwa jest minister
Przykładem urzędu jest ministerstwo
Organem państwa jest podmiot wyposażony przez prawo w kompetencje do dokonywania działań w imieniu państwa jako grupy społecznej. Organ państwowy to celowo zorganizowany i wyraźnie wyodrębniony zespół ludzi i środków utworzony i działający na podstawie prawa wykonywający w imieniu państwa określone zadania i mogący dla ich realizacji korzystać ze środków władczych i stosować przymus państwowy
Organ administracji publicznej to wyodrębniona część struktury organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego to człowiek lub zespół ludzi radczych i danymi im kompetencjami powołanych w celu realizacji norm prawa administracyjnego w sposób i ze skutkami właściwymi temu prawu np.: temu że organ administracji państwowej wydaje decyzje administracyjne i środki właściwe w działalności organu administracji publicznej
5 elementów składających się na organ państwowy: To osoba lub zespół ludzi należycie zorganizowany i wyraźnie wyodrębniony w dużej rozległej strukturze organizacji państwa
zespół ludzi - inaczej substrat osobowy organu, piastun organu, dzierżyciel organu, to są osoby którym powierzono sprawowanie wykonywanie funkcji organu, Czynnik ludzki jest zmienny, jest tutaj ustawiczny proces zmian osobowych w składzie organów państwowych. To świadczy o demokratyzacji i że funkcjonuje odpowiedzialność konstytucyjna Jest że organ jest utworzony i ustanowiony przez prawo i działa na podstawie prawa.
Wynika z art. 7 konstytucji Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zwrot „ustanowiony przez prawo” jest w świetle doktryny prawa, a na pewno w świetle określnictwa w naukach konstytucyj

(…)


Zadania są formułowanie różnie. Formułowany bardzo ogólnie i enigmatycznie. Art. 126 określa zadania prezydenta RP Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.
„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej” - są tu wymienione kompetencje prezydenta RP, które umożliwiają mu pełnienie tej funkcji i ciągłości władzy państwowej
„Prezydent…
… na świecie jest konstytucja Stanów Zjednoczonych i istnieje już 200 lat. W Europie pierwszą konstytucją była polska konstytucja 3 maja 1891
KLASYFIKACA KONSTYTUCJI
konstytucja materialna - w znaczeniu formalnym jest to rzeczywisty ustrój państwa
konstytucja z znaczeniu formalnym - w języku prawniczym to normy wynikające z aktu prawnego o szczególnej nazwie. konstytucja pisana - odpowiadają pojęciu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz