Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej

note /search

Geneza i ewolucja prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3598

1. GENEZA I EWOLUCJA PRAWA GOSPODARCZEGO -początki prawa gospodarczego sięgają XVII w. -prekursorami byli John Locke, William Petty Merkantylizm - termin stworzony przez Adama Smitha w XVII wieku -merkantyliści za źródło bogactwa uznawali eks...

Przyczyny powstania renty planistycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3073

Inne, poza MPZP, przyczyny powstania renty planistycznej. 1. Pierwsza z nich unormowana jest w art. 63 ust. 3 ust. z 27.03.2007 r. o pizp. „jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 (czyli takie jak MPZP) przepisy art. 36 i 37 stosuje się odpowiednio. Koszty real...

Instytucja protestu oraz zarzutu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 3199

Instytucja protestu oraz zarzutu w ust. z 7.07.1994 r. o ZP. Instytucja protestu - unormowana była w art. 23 ust. z 7.07.1994 r. o ZP. Jej konstrukcja prawna była następująca. Mianowicie, każdy czyj interes został naruszony w projekcie MPZP mógł zgłosić protest. Podstawowa zasada - protest był opar...

Kontrola przedsiębiorców - definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3514

18 KONTROLA PRZEDSIĘBIORCÓW Kontrola - badanie i porównywanie stanu faktycznego z wzorcem wynikającym z regulacji prawnych -przedsiębiorca musi zostać zawiadomiony przez organ o zamiarze przeprowadzenia kontroli -czynności kontrolne mogą być dokonywane tylko przez pracowników organu kontroli -pr...

Kształtowanie się planowania przestrzennego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3367

Kształtowanie się planowania przestrzennego oraz ewolucja podstaw prawnych planowania przestrzennego Aby zrozumieć właściwie dane instytucje prawne należy poznać opisowo ich korzenie, jak te instytucje się kształtowały. O kształtow...

Możliwość wniesienia skargi na rozstrzygnięcie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

Możliwość wniesienia skargi na rozstrzygnięcie w przedmiocie uzgodnienia lub zaopiniowania projektu MPZP na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ust. z 8.03.1990 r. o SG. To jest oczywiste, że z tego przepisu wynika prawo gminy do złożenia skargi do WSA w I instancji, a następnie skargi do NSA na wyrok WSA...

Ocena rozwiązania legislacyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

Ocena rozwiązania legislacyjnego zawartego w art. 33 ust. z 27.03.2003 r. o pizp, a zasada stabilności systemu prawa oraz konstytucyjna zasada trwałości praw słusznie nabytych. Przecież na podstawie MPZP nabywa się konkretne prawa do zabudowy nieruchomości, do określonego korzystania z nieruchomośc...

Ocena wymogu dokonywania uzgodnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

Ocena wymogu dokonywania uzgodnień w trybie art. 106 kpa przy pracach nad projektem MPZP. Moim zdaniem dokonywanie uzgodnień w trybie art. 106 kpa nie wydaje się trafnym rozwiązaniem legislacyjnym zwłaszcza z punktu widzenia ekonomiki postępowania oraz zasad techniki legislacyjnej. Podstawowe bowie...

Organy właściwe do uzgodnienia i zaopiniowania MPZP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1540

Organy właściwe do uzgodnienia i zaopiniowania MPZP. - wojewódzki konserwator zabytków - właściwy zarządca drogi - minister właściwy do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej - właściwe org...

Plany zabudowy w okresie obowiązywania prawa budowlanego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

Plany zabudowy w okresie obowiązywania prawa budowlanego z 1928 roku. 2.04.1946 r wydano dekret miejscowy o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju, który uchylił w tym zakresie przepisy prawa budowlanego z 1928 r. dotyczące planów zabudowy (czyli odpowiedników MPZP w dzisiejszym znaczeniu). ...