Przyczyny powstania renty planistycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3073
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczyny powstania renty planistycznej - strona 1

Fragment notatki:

Inne, poza MPZP, przyczyny powstania renty planistycznej. 1. Pierwsza z nich unormowana jest w art. 63 ust. 3 ust. z 27.03.2007 r. o pizp. „jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 (czyli takie jak MPZP) przepisy art. 36 i 37 stosuje się odpowiednio. Koszty realizacji roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ponosi inwestor po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę” 2. Podobnie stosuje się art. 36, jeżeli decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego powoduje takie skutki. Ale w przypadku lokalizacji inwestycji celu publicznego tych skutków nie ponosi inwestor po uzyskaniu ostatecznego [... ...] lecz gmina. I tutaj jest naruszony co najmniej w trojaki sposób art. 32 Konstytucji dotyczący zasady równości. 1. jeżeli jest plan - to inne są skutki 2. jeżeli jest decyzja o warunkach zabudowy - to inwestor po uzyskaniu ostatecznej decyzji 3. a jeżeli decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - to gmina. A w praktyce istnieją rozbieżności, czy daną inwestycję można potraktować jako inwestycję celu pub-go, czy nie. To będzie skutki finansowe olbrzymie z pkt-u widzenia art. 36 powodowało. Dla przykładu Rozbieżności dotyczą lokalizacji stacji telefonii komórkowej. NSA stanął na stanowisku, że to jednak inwestycja celu pub-go niezależnie od tego, czy tym inwestorem jest osoba fizyczna, czy nie. Widzimy, że tutaj nowa ustawa nie ogranicza jakby powodów powstania renty planistycznej tylko do uchwalenia nowego MPZP, ale również, jeżeli albo decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu pub-go powoduje takie skutki, o których mowa w art. 36, to art. 36 i 37 stosuje się nie wprost, ale w tym przypadku odpowiednio i koszty są inaczej rozwiązane. Nie ma jednak możliwości zastosowania tej opłaty, ponieważ ustawa nie określa sposobu ustalenia jej wysokości, (a w przypadku planu tak). Jest to niedoróbka legislacyjna. Jest tu jeszcze inny problem. Załóżmy, że następuje obniżenie wartości sąsiednich nieruchomości na skutek, tego np. że w pobliżu: został wybudowany budynek do tuczu trzody chlewnej - do 30% płaci inwestor lub postawiono maszt telefonii komórkowej - to płaci gmina. Czy jest to z pkt-u widzenia równości dobre rozwiązanie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz