Skutki prawne naruszenia procedury lub zasad uchwalania MPZP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki prawne naruszenia procedury lub zasad uchwalania MPZP - strona 1 Skutki prawne naruszenia procedury lub zasad uchwalania MPZP - strona 2

Fragment notatki:

Skutki prawne naruszenia procedury lub zasad uchwalania MPZP. Skutki są dalekosiężne. Każde naruszenie procedury albo zasad uchwalania MPZP powoduje jego nieważność. Zgodnie z art. 101 i 101a ust. z 21.03.1990 r. o samorządzie gminnym każdą uchwałę, w tym uchwałę w sprawie zatwierdzenia MPZP po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń prawa można zaskarżyć do NSA do 31.12.2003 r., a od 1.01.2004 r. do WSA jako SA I instancji. Wystarczy w skardze do SA wskazać naruszenie procedury lub zasad uchwalania planu i SA unieważnia plan. Np. na terenie gminy Lubicz unieważniono MPZP, skutki fatalne, wydano wiele decyzji na podstawie planu. Nowa ust. z 7.07.1994 r. wprowadziła nowy rodzaj decyzji adm-ych, a mianowicie decyzje o warunkach zabudowy. [… …] wprowadzał generalną zasadę, że w stosunku do każdej decyzji, obojętnie czy obowiązywał MPZP, czy nie obowiązywał, nie można od razu wystąpić o pozwolenie na budowę, a trzeba najpierw wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu były wiążące dla organów wydających później pozwolenia na budowę. Ciekawy jest problem, że do wydawania pozwoleń na budowę właściwe były i są organy adm-cji rządowej natomiast do wydawania decyzji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego organy ST. To miało znaczenie zwłaszcza w II instancji, bo w przypadku decyzji o warunkach zabudowy było to SKO, natomiast sprawy z zakresu prawa budowlanego należały do zakresu kompetencji adm-cji rządowej czyli w II instancji - wojewoda. W stosunku do każdego pozwolenia na budowę najpierw trzeba było uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. To było wielką przesadą, zwłaszcza w odniesieniu do najdrobniejszych inwestycji. Ust. z 21.08.199 o zmianie ust. z 7.07.1994 r. prawo budowlane, ust. z 7.07.1994 r. o ZP i niektórych innych ustaw rozróżniła nieco te rygory w ten sposób, że do tych najmniejszych inwestycji nie trzeba było najpierw uzyskiwać decyzji o warunkach zabudowy, można było od razu o pozwolenie na budowę. Wybiegając w przód to obecnie znowelizowane prawo budowlane wprowadza nam inną zasadę - na terenach, gdzie jest MPZP to od razu występuje się o pozwolenie na budowę, natomiast na terenach, gdzie nie ma MPZP to najpierw trzeba wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Z tym, że nowa ustawa wprowadza 2 rodzaje tych decyzji (stara z 1994 r. tylko jeden rodzaj decyzji - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) - decyzję o warunkach zabudowy - decyzję o ustalenie lokalizacji celu publicznego. Decyzja o ustalenie lokalizacji celu pub-go korzysta ze wzmożonej ochrony trwałości. Nie można w trybie art. 156 kpa stwierdzić jej nieważności po 12 miesiącach. Nie można w trybie art. 145 §1 pkt 4 kpa wznowić postępowania adm-go, jeżeli minęło 12 miesięcy od daty jej wydania. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz