Pojęcie zbycia nieruchomości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie zbycia nieruchomości - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 36 ust. z 27.03.2003 r. o pizp Na wstępie należy podkreślić, że to pojęcie zbycia nieruchomości, o którym stanowi art. 36 ust. o pizp różni się, głównie z powodu orzecznictwa NSA, od zbycia nieruchomości w ujęciu cywilnoprawnym. Zbyciem w ujęciu cywilnoprawnym jest sprzedaż, zamiana, darowizna, wniesienie aportu do spółki. Natomiast tutaj NSA podkreśla, że np. umowa darowizny na rzecz osób bliskich nie jest zbyciem nieruchomości w rozumieniu art. 36 ust. o pizp. Jakie to praktyczne skutki powoduje? Jeżeli uchwalono lub zmieniono plan, nastąpił wzrost wartości nieruchomości i jeżeli właściciel zbywa przed upływem 5 lat od uchwalenia nowego lub zmiany MPZP tę nieruchomość, następuje obowiązek ustalenia przez organ renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości do górnej granicy 30% wartości wzrostu. Ale NSA w jednej z uchwał stanął na stanowisku, że jeżeli to jest darowizna, to jest to co prawda z pkt-u widzenia cywilnoprawnego zbycie, ale nie w rozumieniu art. 36 ust. o pizp i tej opłaty się nie wymierza. Identyczny problem stanął w sprawie łódzkiej. Bo tam w akcie notarialnym te upadające zakłady włókiennicze wniosły aport do tworzonej spółki. I czy wniesienie prawa użytkowania aportem jest zbyciem w rozumieniu art. 36 ust. o pizp? Ja osobiście reprezentuję ten pogląd, że oczywiście z cywilnoprawnego pkt-u widzenia wniesienie aportu jest zbyciem nieruchomości, ale uwzględniając orzecznictwo dotychczasowe NSA dotyczące wyłączenia umowy darowizny z pojęcia „zbycie” w rozumieniu art. 36 ust. o pizp możemy mówić, że tutaj tego zbycia nie ma. Kolejny problem, który w tej łódzkiej sprawie się pojawił, który jest aktualny, kiedy mówimy o obowiązku bezzwłocznego wszczęcia ewentualnego postępowania adm-go w celu ustalenia renty planistycznej - tam zwlekano 5 lat i tam można by wnosić zarzut, że naruszono zasadę szybkości postępowania unormowaną w kpa, zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, zasadę bezpieczeństwa obrotu prawnego i cały szereg innych problemów. Tutaj wyraźnie przepis mówi, że należy bezzwłocznie wszcząć postępowanie. Obowiązek organu adm-cji bezzwłocznego wydania decyzji w trybie art. 36 ust. z 27.03.2003 r. o pizp wiąże się z biegiem terminu. Ten termin jest określony zarówno w ust. 3 jak i w ust. 4 art. 36 ust. o pizp. Jeżeli nastąpiło obniżenie wartości nieruchomości są 2 rodzaje roszczeń: 1. do których niepotrzebne jest zbycie - są w ust. 1 - zamiana lub wykup 2. przy roszczeniu z ust. 3 musi nastąpić zbycie nieruchomości. W orzecznictwie zwraca się uwagę ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz