Prawne możliwości ustalenia wysokości renty planistycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawne możliwości ustalenia wysokości renty planistycznej - strona 1

Fragment notatki:

Prawne możliwości ustalenia wysokości renty planistycznej przed zbyciem nieruchomości. W tej sytuacji można bowiem ustalić w rachunku ekonomicznym sprzedaży wysokość tej opłaty i ewentualnie odstąpić od zamierzonej sprzedaży nieruchomości. Ze wzg. na to, że opłata, o której stanowi art. 36 ust. z 27.03.2003 r. o pizp ma charakter publicznoprawny i ustalana jest w trybie indywidualnej decyzji adm-ej, to w tym samym trybie następuje wstępne ustalenie wysokości tej opłaty, która będzie wymagana z dniem zbycia nieruchomości. Ustawodawca wyraźnie rozstrzyga, że ustalenie przed zbyciem, jakby wstępne, wysokości opłaty musi nastąpić w formie indywidualnej decyzji adm-ej. Należy przyjąć, że z datą wydania decyzji, oczywiście po zbyciu nieruchomości, ustalającej definitywnie wysokość opłaty, wstępna decyzja wygasa. Jeżeli chodzi o roszczenia zarówno WN jak i WUN z tytułu braku możliwości korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub z tytułu istotnych utrudnień w tym korzystaniu to wszelkie obciążenia dotykają budżet gminy. Znaczenie opłat planistycznych Przede wszystkim coraz więcej gmin umiejętnie korzysta z tych możliwości zw. ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem nowego lub zmianą obowiązującego MPZP i wiele gmin osiąga bardzo duże dochody ekonomiczne z tym związane. Jeżeli chodzi o orzecznictwo NSA, jak było widać na przykładzie wyroku OZ NSA w Gdańsku z 7.11.2001 r. i wyroku NSA z 3.09.2004 r., istnieje co najmniej zasadnicza rozbieżność orzecznictwa. Moim zdaniem należałoby podjąć niezbędne środki prawne, aby to orzecznictwo ujednolicić.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz