Kodeks Postępowania Administracyjnego

note /search

Kodeks Postępowania Administracyjnego - skrypt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 4550
Wyświetleń: 16548

Ma 53 strony. Poruszone są w niej takie zagadnienia jak: zasady ogólne postępowania administracyjnego i sądowoadminisracyjnego, przesłanki stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, organy prowadzące postępowanie administracyjne, pełnomocnictwo procesowe, prawa procesowe, przedmiot postępow...

Środki dowodowe w ordynacji podatkowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3087

ŚRODKI DOWODOWE W ORDYNACJI PODATKOWEJ: Dowodami w postępowaniu podatkowym są: - deklaracje , które zgodnie z przepisami prawa podatkowego zostały złożone przez stronę, np. coroczne zeznania podatkowe - informacje podatkowe , pochodzące ze źródeł określonych w art. 82 i 84 o.p. - informacje dotyc...

Instytucje procesowe, instytucja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3108

INSTYTUCJE PROCESOWE Pojęcie instytucji używane jest w dwóch znaczeniach. Jedno, to określenie organów będących organizmami, których status i działania są regulowane prawem (np., parlament). Drugie - istotne w rozważaniach o postępowaniu administracyjnym, znaczenie określa zespół, wiązkę przepi...

Przedmiot postępowania administracyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4711

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Postępowanie administracyjne może toczyć się tylko wtedy, gdy jest „przedmiotowe”. Przedmiot postępowania rozumiany jako obiekt regulacji prawnej, jest to pewien zbiór reguł, które powinny odnosić się wyłącznie do samego podejmowania decyzji stosowania pr...

Wyłączenia w postępowaniu administracyjnym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 5285

WYŁĄCZENIA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM Wyłączenie jest instytucją procesową wyznaczającą zdolność prawną organu administracji publicznej. Wskutek wyłączenia organ traci zdolność do prowadzenia postępowania w określonej sprawie. Naruszenie instytucji wyłączenia przy wydaniu decyzji pociąga za...

Zakres mocy obowiązującej poszczególnych przepisów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4137

ZAKRES MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO Znaczna część przepisów postępowania podatkowego zawarta jest w Ordynacji podatkowej. Przepisy tej ustawy rozciągają się także na: - postępowanie przed organami kontroli skarbo...

Zasady administrowania i technicznoprocesowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2765

ZASADY KULTURY ADMINISTROWANIA I TECHNICZNO PROCESOWE Zasady kultury administrowania 8. Zas. przekonywania 9. Udzielania niezbędnej inf. prawnej w przedmiocie spr. Podatkowej B. Zasady techniczno - procesowe 10. Zas. szybkości i prostoty postępowania 11. Pisemności W zasadach ogólnych postępo...

Zasady ogólne KPA stosowane w postepowaniu egzekucyjnym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4263

ZASADY OGÓLNE KPA STOSOWANE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM Czynności egzekucyjne wykonywane są w celu wykonania z zastosowaniem przymusu państwowego obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień organów administracji publicznej lub tez ustanowionych bezpośrednio w przepisach prawa. Nie wszystkie...

Zasady ogólne KPA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4228

Kodeks Postępowania Administracyjnego 1)Rozdział II - zasady ogólne postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego W postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy administracji publicznej na podst...

Zasady ogólne KPA postępowania podatkowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2681

ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO Zasady ogólne postępowania podatkowego zawarte są w art. 120-129 Ordynacji podatkowej. ZASADY IDEI STOSOWANIA PRAWA Pierwotne zasady Praworządności Prawdy obiektywnej Czynnego udziału stron w postępowaniu Pochodne zasady: 4. Jawności postępowania dla jeg...