Zasady administrowania i technicznoprocesowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2835
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady administrowania i technicznoprocesowe - strona 1 Zasady administrowania i technicznoprocesowe - strona 2

Fragment notatki:


ZASADY KULTURY ADMINISTROWANIA I TECHNICZNO PROCESOWE Zasady kultury administrowania 8. Zas. przekonywania
9. Udzielania niezbędnej inf. prawnej w przedmiocie spr. Podatkowej
B. Zasady techniczno - procesowe 10. Zas. szybkości i prostoty postępowania
11. Pisemności
W zasadach ogólnych postępowania podatkowego NIE uwzględniono: - zasady uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli,
- zasady sądowej kontroli, - zasady wpływu wychowawczego na obywateli
- zasady ugodowego załatwiania spraw ZASADY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO Zasady postępowania sądowoadministracyjnego wywodzi się z ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Można wyróżnić następujące zasady: Zasada równości stron i uczestników postępowania
Zasada dyspozycyjności (rozporządzalności)
Zasada kontradyktoryjności (sporności)
Zasada koncentracji (skupienia) materiału procesowego
Zasada kierownictwa sędziowskiego
Zasada swobodnej oceny dowodów
Zasada bezpośredniości
Zasada ustności
Zasada umiarkowanego formalizmu procesowego Zasada prawdy materialnej
Zasada zwrotów kosztu postępowania
2) Rozdział III - Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym W Polsce, do I wojny światowej i kilka lat po niej obowiązywały ustawy zaborców, które dotyczyły niewielkich części postępowania administracyjnego. Pierwsza kodyfikacja to 1928 rok i trzy rozporządzenia:o postępowaniu administracyjnym (obowiązywała do 1960 roku), o postępowaniu przymusowym w administracji (obowiązywała w części do 1947 i 1966) ,o postępowaniu karnoadministracyjnym (do 1952). Rozporządzenie o postępowaniu administracyjnym nie było tak znane jak teraz K.P.A, po II wojnie pojawiło się wiele sprzecznych z nim aktów. Dlatego też w 1958 rusza komisja kodyfikacyjna. W 1960 ogłoszony zostaje nowy kodeks (wszedł w życie 1961). W 1977 pojawiają się potrzeby nowelizacji, do której dochodzi w 1980 (łącznie z powołaniem NSA). 1990 to kolejne nowelizacje: wchodzi samorząd terytorialny, rozszerzono możliwość zaskarżania do NSA. 1998 - nowelizacje w związku z reformą administracji publicznej, 1995 ustawa o zakresie kompetencji NSA. Postępowanie egzekucyjne skodyfikowano w 1966 (ustawa weszła w życie 1967), kilkakrotnie nowelizowana m.in.: 1990, 1998. W sprawach karno-administracyjnych orzekają kolegia: 1951 pierwsza ustawa, 1971 nowa kodyfikacja zmieniona ustawą z 1990. 3) Rozdział V - Przesłanki stosowania przepisów K.P.A

(…)

… administracyjnej
Przesłanki negatywne wyłączają spod mocy obowiązującej kpa:
- sprawy karne skarbowe,
- sprawy podatkowe,
- sprawy będące we właściwościach polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych działających na terenie obcego państwa (jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej)
- sprawy nadrzędności i podległości organizacyjnej i służbowej w państwowych jednostkach organizacyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz