Administracja publiczna

note /search

Administracja publiczna - tezy egzaminacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja publiczna
Pobrań: 2184
Wyświetleń: 7448

Administracja Publiczna TEZA 1: Pojęcie administracji publicznej Definicja:Przez administrację publiczną rozumie się zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych , prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego pr...

Kadry administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja publiczna
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 8491

KADRY ADMINISTRACJI Jest to bardzo ważne zagadnienie - rekrutacja, status. Odpowiednie obsadzanie stanowisk - wykwalifikowane i umotywowane, status formalny i materialny ma odizolować od bieżącej polityki i od prywatnej przedsiębiorczości. III Republika FR - hasło - rządy i parlamenty odchodzą a...

Prawne formy działania administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja publiczna
Pobrań: 4508
Wyświetleń: 15211

PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINSTRACJI Prawna forma działania administracji -prawnie określony typ konkretnej czynności organu administracji.Typ czynności nie zależy od zakresu spraw, w jakich te czynności występują, ani od tego, czy są one powiązane z innymi czynnościami. Zarówno koncepcja adminis...

Struktura administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja publiczna
Pobrań: 2233
Wyświetleń: 9450

3. STRUKTURA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SCENTRALIZOWANA ADM PUBLICZNA Aparat wykonawczy decyzji politycznych - obowiązek inicjopwania decyzji politycznych (polityki publicznej) - funkcjonalne oddzielenie od siebie w obrębie adm publ...

Administracja publiczna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Administracja publiczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4410

1.Czynne prawo wyborcze - ma ten, kto ma ukończone 18 lat, zamieszkuje na stałe na obszarze danej jednostki, w tym wypadku gminy, musi być obywatelem Polski lub UE. Nie mają czynnego prawa wyborczego osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, oraz pozbawieni praw wyborczych wyrokiem sądu, or...

Administracja publiczna - zarys tematu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja publiczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5376

Administracja publiczna Warunki zaliczenia: Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Pozytywna ocena końcowa stanowić będzie średnią z prezentacji, referatu w wersji pisemnej oraz merytoryczne aktywności wykazywanej na zajęciach. Referat w wersji pisemnej, podlegający ocenie, należy oddać prowa...

Administracja publiczna - skrypt

 • Administracja publiczna
Pobrań: 1911
Wyświetleń: 7644

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - SKRYPT - WYKŁADY 4 metody definiowania AP: Ze względu na źródło pojęcia Administracja - z łac. Administrare - służebne zarządzanie. Administracja jest działaniem na czyjąś rzecz i w czyimś imieniu. Administracja nie jest właścicielem państwa - służebnie zarządza w imieni...

Administracja rządowa - organy administracji, urząd, struktura adminis...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Administracja publiczna
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 6930

Prezentacja porusza zagadnienia takie jak: organy administracji, urząd, struktura administracji rządowej, administracja rządowa na szczeblu centralnym – organy naczelne, ministerstwa, organy centralne, urzędy centralne przykłady, wojewoda, terenowe organy administracji rządowej, organy rządowej

Administracja publiczna - Korupcja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Administracja publiczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4627

Prezentacja porusza zagadnienia takie jak: definicje korupcji, korupcja, formy korupcji, korupcja a odpowiedzialność prawna, koszty korupcji, rozwiązania korupcyjne. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: obszary zag...

Wybory samorzadowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Administracja publiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 4018

in. takie jak: prawo wyborcze kodeks wyborczy, protesty wyborcze, przeliczanie głosów na mandaty, metoda d'Hondta. Prezentacja ma formę tekstową, dodatkowo uzupełnioną przykładowymi tabelkami, obliczeniami oraz rysunkami. ...