Kadry administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2023
Wyświetleń: 8778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kadry administracji - strona 1 Kadry administracji - strona 2 Kadry administracji - strona 3

Fragment notatki:


KADRY ADMINISTRACJI Jest to bardzo ważne zagadnienie - rekrutacja, status.
Odpowiednie obsadzanie stanowisk - wykwalifikowane i umotywowane, status formalny i materialny ma odizolować od bieżącej polityki i od prywatnej przedsiębiorczości. III Republika FR - hasło - rządy i parlamenty odchodzą a administracja pozostaje. Dwa rodzaje (modele) rekrutacji urzędników:
1. angielski/niemiecki - model służby cywilnej. Urzędnik służby cywilnej to służba publiczna tutaj niewiele do powiedzenia ma polityka.
Państwowa służba cywilna jest to profesjonalna grupa administratorów związana stabilnym stosunkiem służbowym z Państwem. (Szwecja - Traktowana jako sędziowie z określonymi gwarancjami niezawisłości), (Francja - bardzo długo nie było stabilizacji stosunku służbowego) 2. model amerykański - model łupów, każdy prezydent sprowadza swoich urzędników, formalne odrzucenie stabilizacji. Model idealny - po doświadczeniach większości krajów demokratycznych - oddzielenie polityków wybieranych na kadencje od urzędników sprawujących urzędy, tak długo jak cechuje ich good behaviour. Podstawą jest to, że służba cywilna nie może sama wydawać ustaw i aktów normatywnych ani nie może tworzyć polityki, powinna tylko doradzać i wypełniać instrukcje szefów politycznych pozostając bezstronna. To są bardziej modele historyczne. Obecnie funkcjonują modele kariery i stanowisk.
Model Kariera - powoli stopniowo. Podstawą jest egzamin. Pozwala ocenić przydatność kandydata do poszczególnych stanowisk służby cywilnej i w ogóle do pracy w służbie cywilnej. Po dostaniu się już do służby cywilnej czeka człowieka długa kariera i awanse. Zakłada stopniową karierę - od dołu hierarchii do góry. Wstępuje się do służby na zasadzie dożywotniej. Urzędnika zatrudnia państwo a nie dany urząd, jego status określają przepisy prawa publicznego- np. wynagrodzenia, renty, emerytury. (Francja, Niemcy, Hiszpania, Belgia, Grecja, Portugalia, Austria.
Model Stanowisk (pozycyjny) - rekrutacja na konkretne stanowiska - badania konkretnych kompetencji, niezależnie od posiadanych dyplomów i formalnego stażu pracy, a zatrudnienie nie jest dożywotnie. Egzamin ma wskazać przydatność człowieka na dane stanowisko. (Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, USA, Dania, Holandia, Finlandia). Model odwołuje się do sektora prywatnego - szczególnie rekrutacja oraz metody wynagrodzeń oraz emerytur. Nowa Zelandia - jako wzór nowych rozwiązań - zakwestionowano zasadę istnienia szczególnego korpusu służby cywilnej. Wychodząc poza model stanowisk - zasada naboru rynkowego - czy system menadżerski - odpowiadający sektorowi prywatnemu. Jest to jednak bardziej nowy kierunek rozwoju dotychczasowych modeli niż samodzielny model.

(…)

… mu podporządkowaną: Departament Administracji Publicznej w MSWiA.
Konwencje dot. administracji publicznej:
Europejska Karta Samorządu Lokalnego,
Europejska Karta Samorządu Regionalnego
Wg Karty samorząd regionalny powinien mieć 3 cechy:
stanowić najwyższy szczebel terytorialny w państwie,
mieć demokratycznie wybrane władze
zajmować się sprawami leżącymi w sferze interesu ogólnego
Organem RE jest Kongres Władz…
… ustrój. Składa się z 2 czynników:
demokracji w jej dosłownym rozumieniu
liberalizmu
Istotnym elementem demokracji jest poszanowanie praw człowieka. Podstawowym dokumentem jest Europejska Konwencja Praw Człowieka. Podpisanie tej konwencji jest warunkiem przyjęcia do Rady Europy (Polska ratyfikowała Konwencję w 1993 r.). Protokół dodatkowy zobowiązuj do organizowania wyborów opartych na głosowaniu tajnym. Europejska Konwencja Praw Człowieka stała się integralną częścią acquis communautaire (wspólnego dorobku prawnego UE). Demokracja łączy się z pośrednim poddaniem działalności administracji państwowej kontroli parlamentu. Kontrola parlamentu łączy się z odpowiedzialnością rządu oraz poszczególnych jego ministrów (oprócz Wielkiej Brytanii i Szwecji).
Zasada odpowiedzialności ministerialnej czyni z ministrów…
… jeden język obcy z UE
- przejść postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez KSAP (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej)
Urzędnik S.C. - mianowanie
Pracownik S.C. - umowa o pracę
Stanowiska w korpusie S.C. dzielą się na 5 podkategorii:
A - stanowiska średniego szczebla zarządzania (główni specjaliści ds. legislacji)
B - stanowiska koordynujące (naczelnik wydziału)
C - stanowiska samodzielne (rada…
… ministrów
W systemach parlamentarnych jest to podstawowy mechanizm kontroli służby cywilnej. W praktyce oznacza to, ze za pracę swoich urzędników odpowiada minister. W teorii polega to na tym, że za błędy urzędnika odpowiada minister. W praktyce - minister zawsze stara się zwalić winę na swoich urzędników. Ta metoda ma bardzo znikome znaczenie w systemach prezydenckich.
Decyzje finansowe
Jest to metoda…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz