Pracownicy administracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pracownicy administracji - strona 1

Fragment notatki:

PRAWO ADMINISTRACYJNE
ROZDZIAŁ XI - PRACOWNICY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
10.01.2013
UWAGI WSTĘPNE
Wykonywanie administracji publicznej przypisywane jest przez prawo organom, urzędom, czy innym podmiotom administracyjnym W rzeczywistości jednak, stoją za tym działania osób stanowiących obsadę personalną tych organów, urzędów administracyjnych i innych jednostek administracyjnych
PRAWO URZĘDNICZE - kształtowanie kadr aparatu administracyjnego, ich funkcjonowanie, doskonalenie, prawa i obowiązki pracowników administracyjnych objęte są regulacją prawną. Jednak to ,,prawo urzędnicze” nie stanowi jednak regulacji jednolitej i w piśmiennictwie budzi wątpliwości zasadność postrzegania go jako osobnej gałęzi prawa.
Prawo urzędnicze stanowi zbiorczą kategorię odzwierciedlającą całokształt obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do pracowników administracji publicznej i kształtujących ich sytuację prawną.
PRACOWNICY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - osoby wykonujące funkcje organów administracyjnych oraz zatrudnione w urzędach administracyjnych bądź innych jednostkach administracyjnych zarówno rządowej jak i samorządowej (są to: urzędnicy, funkcjonariusze, pracownicy, itd.).
PRACOWNICY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I RZĄDOWEJ
Urzędnicy państwowi i inni pracownicy urzędów państwowych oraz członkowie korpusu służby cywilnej
KORPUS POLITYCZNY - wiąże się z osobami piastującymi funkcje określonych organów administracji bądź zajmującymi stanowiska, które otrzymali dlatego, że oprócz profesjonalnych dyspozycji prezentują określone poglądy polityczne i należą do określonych partii politycznych, członkowie Rady Ministrów, sekretarze i podsekretarze stanu, wojewodowie i wicewojewodowie, osoby zajmujące stanowiska doradców w gabinetach politycznych
URZĘDNICY PAŃSTWOWI I INNI PRACOWNICY URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH
URZĘDNICY PAŃSTWOWI - nie ma merytorycznego sprecyzowania kategorii urzędnika państwowego. Ogólnie można przyjąć, że urzędnicy państwowi to stanowiska przewidziane do merytorycznych zadań urzędu państwowego, działającego jako aparat pomocniczy określonego organu państwowego
INNI PRACOWNICY - mają za zadanie wykonywać czynności obsługowe na rzecz urzędu
W obrębie kategorii URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH, mamy do czynienia z dwiema grupami, - URZĘDNIKAMI PAŃSTWOWYMI MIANOWANYMI oraz URZĘDNIKAMI PAŃSTWOWYMI NIEMIANOWANYMI, którzy podlegają przepisom ustawy o nowelizacji.
URZĘDNIKIEM PAŃSTWOWYM MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA:
Jest obywatelem Polski
Ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

(…)

… odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej.
Jednak kary dyscyplinarne są różne dla pracowników i urzędników.
PRACOWNICY SAMORZĄDOWI
Składnikiem całego zasobu kadrowego są pracownicy samorządowi
Zatrudnieni są w:
Urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych
Starostwach powiatowych Urzędach gmin Biurach związków jednostek samorządu…
… zastosowanie ODPOWIEDZIALNOŚCI PORZĄDKOWEJ i DYSCYPLINARNEJ, za naruszenie obowiązków pracownika, które są niezależne od innych rodzajów odpowiedzialności (np. karnej).
Za przewinienie mniejszej wagi stosuje się UPOMNIENIE, którego udziela kierownik urzędu
KARAMI DYSCYPLINARNYMI SĄ:
Nagana
Nagana z ostrzeżeniem
Nagana z pozbawieniem możliwości awansowania przez okres do dwóch lat do wyższej grupy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz