Stosunek pracy na podstawie mianowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek pracy na podstawie mianowania  - strona 1

Fragment notatki:

STOSUNEK PRACY NA PODSTAWIE MIANOWANIA 1.tylko jeden artykuł mówi o stosunku pracy na podstawie mianowania- art.76-„ Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach uzasadnionych szczególnym charakterem pracy, określonych odrębnymi przepisami lub przepisami wydanymi na podstawie art.298”
2.w okresie międzywojennym stosunki takie nie były przepisami prawa pracy lecz prawa administracyjnego, nazywane były stosunkami służby państwowej. Mianowanie zmierzało do powierzenia stanowiska państwowego za uposażeniem
3.okres powojenny-upadek konstrukcji prawnej stosunku służby państwowej funkcjonariuszy cywilnych
4.ustawą z 05.07.1996r. o służbie cywilnej przywrócono mianowania jako wyłącznej podstawy stosunku pracy urzędników ogólnej administracji państwowej:
-urzędników służby cywilnej mianuje szef służby cywilnej w imieniu RP
-szef służby cywilnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwej w sprawach służby cywilnej
-urzędnicy i pracownicy służby cywilnej tworzą korpus służby cywilnej
-w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która jest obywatelem RP, korzysta z pełni praw publicznych, nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, posiada odpowiednie kwalifikacje, cieszy się nieposzlakowana opinią
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz