Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

note /search

Psychologia - psefologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3780

Dodatkowo znaleźć można informacje takie jak: psefologia, zachowania wyborcze Polaków po 1989r., wybory, teoretyczne koncepcje zachowań wyborczych, analiza zachowań wyborczych S.M. Lipseta, aktywność i bierność polityczna, aktywność i bierność wyborcza, formy aktywności politycznej oraz socjalizacj...

Bibliotekarstwo współczesne - materiały

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Bibliotekarstwo współczesne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3283

Porusza także takie tematy jak Biblioteka Narodowa i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Akademicka biblioteka francuska Biblioteka Centralna Uniwersytetu Charles-De-Gaulle- LILLE III Biblioteka Uniwersytetu podzielona jest na 3 jednostki: Lille I - nauki ścisłe Lille II - prawo i medycyna Lille...

Psychologia polityki - wykłady - przywództwo transformacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3969

„Przywództwo polityczne w warunkach transformacji” Specyfika transformacji Kryzys przywództwa Psychologiczne aspekty przywództwa - L. Wałęsa, A.Kwaśniewski, L. Kaczyński Co cechuje przywództwo transformacyjne? Jest to taki rodzaj przywództwa, które zmienia motywację, poglądy i zachowania ludz...

Psychologia polityki - wykłady - Era postaw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 770
Wyświetleń: 4620

TEMAT 1Wprowadzenie do psychologii polityki 1. Czym zajmuje się psychologia polityki? 2. Podstawowe pojęcia psychologii polityki 3. Znaczenie psychologii polityki dla zrozumienia mechanizmów zachodzących w obszarze aktywności politycz...

Zarządzanie instytucją - wykłady

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zarządzanie instytucją finansową
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1470

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: decyzja, konflikt, motywacja pracwnika, komunikacja werbalna- podział, komunikacja niewerbalna. (…) … miesiącac...

Filozofia - Parmenides z Elei, Zenon z Elei, Demokryt, Sokrates

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Filozofia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2205

A także: Parmenides z Elei, Zenon z Elei, Demokryt, Sokrates, Platon, Arystoteles. Tłumaczy definicje takie jak cnota, miłość, 5 stopni filozoficznego poznania, dusza, rozum bierny, rozum czynny, eudajmonia. Również zawiera porównanie takie ja...

Analiza ekonomiczno-finansowa - rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonometria
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3486

Jeżeli procesem poznania w drodze analizy są zjawiska i procesy gospodarcze mówimy o analizie ekonomicznej. Pojęcie: Występują trzy rozumienia pojęcia ANALIZA EKONOMICZNA:1)To zespół czynności (proces), których celem jest badanie zjawisk i procesów gospodarczych poprzez wyodrębnienie w nich element...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady - Organizacje międzynaro...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4179

WYKŁAD I. - 03.03 System powiązań podmiotów występujących w gospodarce światowej. Organizacje międzynarodowe: MFW/IMF - Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Grupa Banku Światowego GATT/WTO Światowa Organizacja Handlu ODCE - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Międzynarodowe Systemy Wa...

Nauka o polityce - Determinanty polityki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 2555
Wyświetleń: 5845

W skład pliku wchodzi 14 stron w formacie doc. Tematyka wykładów, zawartych w notatce obejmuje: wyjaśnienie pojęcia polityka, fazy i procesy decyzyjne, partie polityczne i systemy partyjne, władzę polityczną i jej podział, oraz systemy wy...

Polityka społeczna - Potrzeby ludzkie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2429

WYKŁAD III (20.03.2005) (Egzamin - koncepcje modele polityczno-społeczne - co z nami będzie? Co się stanie z państwem? Bezosobowy mechanizm alokacji - wolny rynek ma rolę Boga, który dostraja i reguluje wszystkie sprawy) Diagnozowanie potrzeb ludzkich Zaspokajanie potrzeb - podstawowa polityka...