Nauka o polityce - Determinanty polityki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2555
Wyświetleń: 5845
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o polityce - Determinanty polityki - strona 1 Nauka o polityce - Determinanty polityki - strona 2 Nauka o polityce - Determinanty polityki - strona 3

Fragment notatki:


W skład pliku wchodzi 14 stron w formacie doc. Tematyka wykładów, zawartych w notatce obejmuje: wyjaśnienie pojęcia polityka, fazy i procesy decyzyjne, partie polityczne i systemy partyjne, władzę polityczną i jej podział, oraz systemy wyborcze.

10.10.06r.
Polityka to nauka o polityce.
Polityka (gr. Politikon- publiczne, społeczne, państwowe, powszechne, grzeczne, uprzejme; polidzo - budowanie murów wokół miasta, w którym rozwija się polis, polis-państwo, miasto (np. Watykan, Monako, San marino, Korea Płd., Hongkong, Singapur)
Polis - wspólnota wolnych obywateli, podporządkowanych wspólnym interesom i wspólnym celom.
Politea - republika, rządy obywateli.
Arystoteles - ojciec nauki polityki - jest autorem „Polityki”
Platon - autor „Państwa”
Zwieńczeniem idei polis była demokracja. Polis na początku była arystokratyczna (rządy dobrze urodzonych), oligarchiczna (rządy ludzi bogatych), tyranizm (jednowładztwo) demokratyczna (rządy obywateli).
Def. Polityki wg A Jabłczyńskiego:
działalność instytucji państwowych,
wzajemny stosunek władzy, wpływu i konfliktu,
funkcja w systemie społecznym,
proces podejmowania decyzji,
rozwiązywanie problemów.
„Całokształt działań zmierzających przy pomocy władzy publicznej do osiągnięcia celów społecznych, zaspokajających indywidualne oraz zbiorowe potrzeby i interesy.”
„Dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy czy to miedzy państwami, czy też w obrębie państwa między grupami ludzi, jakie ono obejmuje” /Max Weber/
Politologia - „nauka o polityce” - zajmuje się analizą zjawisk i procesów politycznych uwarunkowaniami i konsekwencjami.
Determinanty polityki
1) Polityka a ideologia:
ideologia - wspólnota światopoglądów w postaci której tkwi świadome dążenie do interesu realizacji określonego interesu grupowego lub klasowego. (pewne wartości, które leżą u podstaw działań dla polityki, dyrektywy dla tych działań),
doktryna polityczna - wynikający z danej ideologii oraz uporządkowany zbiór poglądów na życie danego społeczeństwa z zagadnieniami władzy i ustroju państwa na czele (to nie są wartości, tylko konkretne działania),
program polityczny - przenosi założenia określonej ideologii i doktryn na grunt działania politycznego (prze programy oparte na doktrynach, ideologiach, partie dążą do przekonania większości i tym samym objęcia władzy).
2) Ekonomika (ekonomia):
prymat ekonomii nad polityką - uzależnienie działań politycznych od stanu gospodarki,
prymat polityki nad ekonomiką - ingerencja polityki w stosunki gospodarcze (państwa socjalistyczne),
względna niezależność polityki od ekonomiki i na odwrót - polityka powinna uwzględniać do pewnych granic (dobro obywateli) upodobania ekonomiki, ekonomika powinna się rozwijać swobodnie ale nie żywiołowo tak żeby nie obróciło się to przeciwko politycznym instytucjom państwa.


(…)

…, kiedy nastąpiło zbliżenie partii katolickich i protestanckich. W praktyce politycznej Europy Zachodniej chrześcijańska demokracja doszła do ogromnego znaczenia politycznego. Ugrupowania wprost określające się jako chadeckie lub ideowo pokrewne chadecji przez wiele lat rządziły lub odgrywały istotną rolę:
liberalne
akcentują wolność jednostki, potrzebę ograniczenia władzy państwowej i jej ingerencji w życie…
… polskiej konstytucji.
Jedną z form demokracji bezpośredniej jest referendum. Referendum, czyli powszechne głosowanie, w którym biorą udział obywatele mający czynne prawo wyborcze. Referendum uznawane jest za pełny przejaw suwerenności narodu. W Polsce może ogłosić (rozpisać) referendum zgodnie z konstytucją - Sejm bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej ½ ustawowej liczby posłów…
….
03.02.2007r.
Władza polityczna i demokracja bezpośrednia
Formy demokracji bezpośredniej:
Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza = Inicjatywa ludowa
W Polsce funkcjonuje na podstawie Konstytucji z 2 kwietnia 1997r. Grupa obywateli polskich licząca, co najmniej 100.000 osób, mająca prawo wybierania do Sejmu, może wystąpić z inicjatywą ustawodawczą przez złożenie podpisów pod projektem ustawy. Po zebraniu…
… kadencji co powoduje konieczność rozpisywania przedterminowych wyborów,
między parlamentem a rządem istnieje system powiązań organizacyjnych (funkcjonalnych i personalnych (ministrowie mogą być i często są deputowanym), co oznacza brak separacji władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Monarchie: Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Hiszpania, Monako, Watykan, Lichtenstein, 3 kraje Beneluksu: Belgia, Holandia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz