Benelux

Wykład - tworzenie się Beneluksu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Tworzenie się beneluksu Działania integracyjne Belgii, Holandii i Luksemburga zostały...

Porozumienia z Schengen

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Porozumienia z Schengen były to dwie umowy międzynarodowe zawarte przez państwa Beneluksu, RFN...

Wykład - integracja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Brytania, Kraje Beneluksu/;  w 1949 r. powołuje się do życia NATO;  w V 1950 r. pojawia się idea...

Kształtowanie się Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

za dalszymi rozwiązaniami federalnymi opowiedziały się głównie: państwa Beneluksu, Francja, Niemcy, Hiszpania...

Integracja poprzez kompromis politycznym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

- przez Belgię, Holandię, Luksemburg marzec '48 - powstaje organizacja Unia Zachodnia - państwa Beneluksu plus...

Wykład - konferencja w Fointenbleau w 1984

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

, i krraje Beneluksu zawatły porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli granicznej i wprowadzenie...