Benelux

note /search

Wykład - tworzenie się Beneluksu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Tworzenie się beneluksu Działania integracyjne Belgii, Holandii i Luksemburga zostały...

Porozumienia z Schengen

  • Uniwersytet Łódzki
  • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Porozumienia z Schengen były to dwie umowy międzynarodowe zawarte przez państwa Beneluksu, RFN...

Wykład - integracja

  • Uniwersytet Warszawski
  • Nauka o polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Brytania, Kraje Beneluksu/;  w 1949 r. powołuje się do życia NATO;  w V 1950 r. pojawia się idea...