Informacje o Twoich studiach
Rok studiów
     
Kierunek studiów
     
Przenieś swoje studia na wyższy poziom.

Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania informacji o produktach znajdujących się w naszej ofercie. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: dane.osobowe@everuptive.com lub na adres siedziby (ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków). (Czytaj więcej)

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Everuptive sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków (dane kontaktowe: tel.: +48 536 195 427, adres e-mail: kontakt@everuptive.com). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą mailową: dane.osobowe@everuptive.com lub telefoniczną: +48 536 195 427). Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przekazywania informacji dotyczących usług lub produktów Administratora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych). Podane dane osobowe będą przetwarzane w ww. celu do czasu cofnięcia zgody. Masz prawo: (1) zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych, (2) zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących jej danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, (3) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam przekazała oraz - o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany, (4) zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, (5) zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, (6) wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość tak, byśmy zaprzestali tego konkretnego przetwarzania – w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, (7) zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, (8) zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi, (9) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: dane.osobowe@everuptive.com lub adres siedziby Administratora podany powyżej. Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora. Podane dane osobowe nie podlegają żadnej czynności profilowania. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów działających w Stanach Zjednoczonych , przy czym dbamy o to, aby gwarantowali odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych.

Zakładając konto na notatku zakładasz również profil kandydata na Talentplace - liderze rekrutacji studentów i świeżych absolwentów.