System partyjny a system rządów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 System partyjny a system rządów - strona 1  System partyjny a system rządów - strona 2  System partyjny a system rządów - strona 3

Fragment notatki:

System partyjny a system rządów; System partyjny - to układ wszystkich partii politycznych , a także organizacji quasi - partyjnych: stowarzyszeń (np. BBWR ) czy związków zawodowych (np. NSZZ "Solidarność do 2001 r.). Do systemu partyjnego nie zalicza się natomiast tzw. " partii kanapowych ", nie uczestniczących w wyborach, założonych często dla żartu (np. Polska Partia Łysych , Partia Dobrego Humoru ), jak również stronnictw antysystemowych, dążących do obalenia porządku polityczno-społecznego (np. terrorystycznych).
Poza partiami w skład systemu partyjnego wchodzą także:
Rodzaje systemów partyjnych
system jednopartyjny - istnieje tylko jedna legalna partia, zaś działanie ewentualnych organizacji opozycyjnych jest przez nią skutecznie hamowane - np. w ZSRR Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego ; system partii hegemonicznej - wśród kilku istniejących partii jedna z nich pełni funkcję hegemona zmuszając pozostałe partie (tzw. partie satelickie) do całkowitego podporządkowania - np. w Polsce 1948 - 1989 układ PZPR - ZSL - SD ; system partii dominującej - wśród wielu istniejących partii jedna z nich, zwykle wykorzystując uwarunkowania historyczne, ma zdecydowaną przewagę pozostając niemal bez przerwy u władzy - np. w Indiach Indyjski Kongres Narodowy , w Meksyku Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna ; system dwupartyjny - w państwie może działać więcej partii, ale tylko dwie spośród nich mają realne szanse zdobycia władzy. System ten chroniony jest zazwyczaj większościową ordynacją wyborczą. Stwarza korzystne przesłanki dla stabilizacji systemu politycznego - zmiana partii rządzącej nie oznacza radykalnych zwrotów w realizowanej polityce, większa jest również przestrzeń działania partii zwycięskiej, utrzymywanie się rządu z reguły przez całą kadencję umożliwia partii go tworzącej realizację długotrwałych celów politycznych. System ten nie opiera się na koalicji ; jest wyrazem integracji społeczeństwa wokół dwóch biegunów politycznych. Dwie partie zdecydowanie dominujące nad pozostałymi, zmieniają się co jakiś czas u władzy - np. w Stanach Zjednoczonych Partia Demokratyczna i Partia Republikańska ; system dwuipółpartyjny - istnieją dwie partie zdecydowanie dominujące nad pozostałymi, zmieniające się co jakiś czas u władzy, jednak potrzebujące zwykle współpracy z inną mniejszą partią, ewentualnie utworzenia "wielkiej koalicji" - np. w Niemczech SPD i CDU / CSU + Zieloni lub FDP ; system wielopartyjny - istnieje wiele partii, które rywalizują ze sobą o zdobycie i utrzymanie władzy. Żadna z nich nie ma szans zdobyć przewagi w parlamencie (większość mandatów), aby samodzielnie utworzyć rząd. Tworzą się więc rządy koalicyjne. System ten świadczy o zróżnicowaniu ludności, daje im możliwość lepszej, pełniejszej reprezentacji ich poglądów w parlamencie. Jednak czasem może też utrudniać rozwiązywanie pewnych problemów społecznych, doprowadzając do konfliktów. Zmniejsza wpływ jednostek na rządy i przesuwa punkt ciężkości na partie polityczne. Może zapowiadać niestabilność i zmiany w obszarze wykonywanej polityki. Efektywność tego systemu jest związana z charakterem zawieranych koalicji, obecnych zarówno przy formowaniu rządu jak i po stronie opozycji.


(…)

… bowiem skupiona jest w ręku jednoosobowego  organu w postaci prezydenta nie występuje klasyczny rząd bo rząd to prezydent. Ministrów powołuje prezydent. Prezydent jest niezależny politycznie od parlamentu (odpowiada przed nim tylko za naruszenie ustaw). Prawo inicjatywy prawodawczej nie przysługuje prezydentowi lecz parlamentowi.
W systemie prezydencki partią rządzącą nie jest partia która wygrywa wybory parlamentarne, ale partia z której pochodzi prezydent. System prezydencki sprawdza się szczególnie w tych państwach gdzie występuje stabilna sytuacja gospodarcza.
 
SYSTEM PÓŁPREZYDENCKI
dwuczłonowa egzekutywa, rząd odpowiada politycznie i przed prezydentem i przed parlamentem
Prezydent nie odpowiada politycznie przed parlamentem, jedynie konstytucyjnie, wybierany w wyborach powszechnych, kontroluje…
… jest spośród jego członków, którzy pełnią funkcję szefów resortów. Rząd jako całość odpowiada politycznie przed parlamentem. W przypadku konfliktu parlamentu z rządem, parlament nie może być rozwiązany, ani rząd odwołany
rząd ma mały wpływ na parlament (inicjatywa ustawodawcza), ale władzę prawodawczą powściągają elementy demokracji bezpośredniej lub federalistyczna struktura państwa (np. w Szwajcarii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz