Model parlamentarno-komitetowy i mieszany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model parlamentarno-komitetowy i mieszany - strona 1 Model parlamentarno-komitetowy i mieszany - strona 2

Fragment notatki:

Model parlamentarno - komitetowy = Model komitetowy = System rządów zgromadzenia = S. konwentu Nazwa „system komitetowy” eksponuje pozycję Komitetu ale to parlament pełni nadrzędną rolę wobec rządu który jest sui generis komitetem wykonawczym organu przedstawicielskiego, dlatego lepiej używać 2-członowej nazwy. Struktura organizacyjna władztwa państwowego oparta jest na zasadzie jedności władzy. Cechy: - Preponderancja parlamentu - to organ najwyższy, rząd i głowa państwa są pod jego zwierzchnictwem
- Kreacyjna zależność rządu od parlamentu. Głowa państwa nie może nominować rządu. Rząd wcale nie musi mieć składu poselskiej, lepiej nawet jest gdy w komitet rekrutuje się na zasadzie incompatibilitas . - Funkcjonalna zależność rządu od parlamentu - prawodawstwo i linia polityki ustalane przez parlament wykonuje rząd.
- Znikomy wpływ rządu na funkcjonowanie parlamentu - rząd ma jedynie możliwość inicjatywy ustawodawczej i prawo żądania zwołania nadzwyczajnej sesji parlamentu
- Skrócenie pełnomocnictw parlamentu wyłącznie mocą własnej uchwały - głowa państwa nie może rozwiązać parlamentu, ewentualny konflikt pomiędzy parlamentem a rządem w tym systemie zawsze rozwiązuje się na korzyść parlamentu.
- Odpowiedzialność polityczna głowy państwa przed parlamentem - parlament może odwołać głowę państwa, nie chroni jej instytucja kontrasygnaty.
- Uniezależnienie funkcjonowania modelu od systemu partyjnego
* Model może działać w warunkach monopartyjności jak i dwupartyjności, także wielopartyjności (wtedy komitet ma koalicyjny skład członkowski). System monopartyjności reprezentowała partia marksistowsko - leninowska (model parlamentarno - komitetowy ma więc uniwersalność zastosowań).
- Odpowiedzialność polityczna rządu przed parlamentem - istnieje, ale nie ma votum nieufności. Jednak by odwołać Komitet trzeba złożyć wniosek który musi być głosowany na tym samym posiedzeniu na którym został zgłoszony (wniosek taki można ponowić po 3 miesiącach). Model ten prezentuje Konfederacja Szwajcarska, ale nie jest to opinia jednomyślna. Tam wg konstytucji władza zwierzchnia należy do Zgromadzenia Federalnego, organem wykonawczym jest Rada Federalna (7 członków na 4 lata - wybierani przez parlament), spośród jej członków co roku wybiera się prezydenta pełniącego funkcje reprezentacyjne. Rada F. posiada inicjatywę ustawodawczą, jej członkowie biorą udział w posiedzeniach parlamentów. W razie rozbieżności Rada F. nie podaje się ona do dymisji ale dostosowuje swą politykę do stanowiska parlamentu. Zwierzchnictwo parlamentu i supremacja władzy prawodawczej moderowane są mechanizmem demokracji bezpośredniej (referendum, obywatelska inicjatywa ustawodawcza). 3.3.4. Modele mieszane ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz