Parlamentarne systemy polityczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parlamentarne systemy polityczne - strona 1

Fragment notatki:

PARLAMENTARNE SYSTEMY POLITYCZNE - ISTOTA I RODZAJE. Taki system opiera sięna tzw. podwójnej egzekutywie, tzn. na roździeleniu funkcji głowy państwa i szefa rządu. W systemie tym łączenie funkcji w rządzie i w parlamencie jest politycznie dozwolone i koniecznie.( z wyjątkiem Francji). Rząd ustępuje po otrzymaniu votum nieufności w parlamencie. Glowa państwa ma prawo do rozwiązywania parlamentu albo bez ograniczeń(np. w W.B.) albo z ograniczeniami”( np. instytucja konstruktywnego votum nieufności w RFN).
Parlamentarne systemy występuja obecnie w formie monarchicznej i republikańskiej charakteryzują sięone:
Monarchiczna: dominacja lub hegemonia premiera(np.. W.B. lub Szwecja) Republikańska: egzekutywa kooperująca np. III i IV republika, dominacja lub hegemonia kanclerza np. RFN, dominacja lub hegemonia prezydenta np. V Republika, Finlandia, Grecja., dominacja parlamentu np. system rządów wedlug konstytucji jakobińskiej.
Palramentaryzm oznacza system rządów, w którym parlament odgrywa rolę ustawodawcy, rozstrzga kwestie związane z budżetem i ma uprawnienia w zakresie kontroli rządu. Ukształtowana w praktyce przewaga parlamentu nad rządem lub gabinetu nad parlamentem wskazuje dwa modele rządów parlamentarnych: parlamentarno-gabinetowy, gabinetowo-parlamentarny.
System parlamentarny opiera sięan następujących zasadach:
rząd jest powoływany przez głowę państwa
król lub prezydent powoluje premiera
na wniosek premiera powołuje resztę ferajny
rząd aby działaćzabiega o zaufanie i poparcie parlamentu glowa państwa nie jest politycznie odpowiedzialna za swoje dzialania
rząd ponosi solidarnie odpowiedzialność polityczną przed parlamentem
wszyscy ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną
jedna z odmian rządów parlamentarnych jest system kanclerski.
Do systemów parlamentarnych mo.żna jeszcze zaliczyć system mieszany, nazywany także pólprezydenckim V Republika. Jest to system który stanowi połączenie systemu parlamentarnego i prezydenckiego.
Jest jeszcze system parlamentarno-komitetowy(rządy Zgromadzenia Konwentu) występowal w jakobińskiej konstytucji z 1973. Jest to system polityczny współczesnej Szwajcarii. Opiera się na zasadzie jednolitości wladzy państwowej. Parlament jest najwyższym organem reprezentującym naród i wykonującym w jego imieniu wladzę na zasadzie wyłączności. Wolno mu wszystko i on jest właściwie wszystkim.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz