Systemy polityczne

note /search

KONSTYTUCJA - Klauzula supremacyjna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1757

KONSTYTUCJA każdy system polityczny na świecie posługuje się aktem pełniącym funkcje konstytucji; `konstytucja jest tak stara jak stare jest państwo' np. Karta Jana bez ziemi, Artykuły Henrykowskie konstytucja jest aktem szczególnym, musi spełniać poszczególne kryteria żeby być potraktowanym jak Ko...

Konstytucje różnych państw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Grecka K. 1854 - niedopuszczalna jakakolwiek zmiana; normy nie zmienialne - normy chronione szczególnie; nie jest molwie zmienienie tej normy przy uruchomieniu procedury ingerencji w tekst ustawy zasadniczej W francuskiej - francuska republika nie może być przedmiotem zmian; K. RFN - z 1949r. 4 no...

Pragmatyzm konstytucyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Pragmatyzm konstytucyjny Francuzi wyżej traktują ustawę niż K. (normatywnie) Do 1946 r. Francja nie miała problemu zapewnienia Konstytucyjności norm prawnych. K. IV Republiki - Komitet Konstytucyjny -badał zgodność Konstytucji z ustawami (ust...

Precedens

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

Precedens - w juridical review możliwość powołania się na precedens innego orzeczenia; wiąże nie wszystkie sądy, tylko te niższego rzędu; nie są obligatoryjnym źródłem prawa Spójność linii orzeczniczej: - precedens - postępowanie wieloinstancyjne - na szczycie Sąd Najwyższy; rozstrzygnięcie wiąże...

Systemy największej reszty, najmniejszej reszty

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Systemy największej reszty - o mandacie decyduje reszta jaką uzyskujemy z określonego wzoru matematycznego; System Hure-Nemeyer - M=(V1 * S) / V2 M - liczba manadtów V1 - liczba ważnie oddanych S - liczba mandatów przypadających na dany okręg ...

Szczególny tytuł konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Szczególny tytuł - zróżnicowanie pod względem formalnym ustawy od K.; nazwa ma być inna niż nazwa ustawy Elementy różnicujące/szczególna forma Musi się nazywać `Konstytucja' - tytulatura `konstytucja' bądź inne ekwiwalentne określenie; ustawa ...

Wybory

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

Wybory zawsze służą wyłonieniu reprezentacji parlamentarnej. Nie ma żadnego, najlepszego systemu elektoralnego. Techniki stosowanych systemów wyborczych: 1) System większościowy - najstarszy; system otwarty - może być stosowany system większ...

ZASADY KONSTYTUCYJNE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

ZASADY KONSTYTUCYJNE -absencja generalnie; - wartości konstytucyjne były tak długo niepotrzebne, jak długo był element który je zastępował (inne rozwiązanie instytucjonalne) - idea państwa wyznaniowego; powiązanie państwa z kościołem r...

Zasady państwa prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1435

. Zasada państwa prawa - koncepcja rechstadt; Robert Folmod organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa - zasada związania państwa prawem; początkowo rozumiana jaka - jednostce wolno wszystko co nie jest zabronione, a organowi wolno tylko to na co mają legitymizacje prawa - ograniczenie...

Zasady podziału władz

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1428

K. zasada podziału władz: Systemy rządów: systemy, które przewidują realizacje zasadę podziału władz systemy, które nie przewidują realizacje zasadę podziału władz (Hiszpania gen. Franco) System rządów, który nie realizuje koncepcji podziału władz- system komitetowy, system rządów zgromadzenia, ...