Szczególny tytuł konstytucji

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szczególny tytuł konstytucji - strona 1 Szczególny tytuł konstytucji - strona 2

Fragment notatki:

Szczególny tytuł - zróżnicowanie pod względem formalnym ustawy od K.; nazwa ma być inna niż nazwa ustawy
Elementy różnicujące/szczególna forma
Musi się nazywać `Konstytucja' - tytulatura `konstytucja' bądź inne ekwiwalentne określenie; ustawa zwykła - Konstytucja, Konstytucja - ustawa rządowa 1791r. (konstytucja 3 Maja)
- niemiecka K. 22 maja 1949r.; po zjednoczeniu problem K.
- K. marcowa (1921)i K. kwietniowa (ustawa rządowa 23.04.1935) niektóre środowiska odbierają jej rangę K.; ponadto nie posiadała rozdziału `Praw i wolności' ale utrzymywała te z marcowej
2. Szczególna procedura uchwalania
- Konwencja filadelfijska (USA) jako specjalny organ do dokonywania zmian; przekonanie, że K. powinna pochodzić od suwerena, rozpowszechniona w XIX w. tam gdzie monarcha tam przyjmowanie K. w drodze a)oktrojowania; w XIX w. najbardziej rozpowszechnione w Europie; Norwegia 1814 r. najstarsza obowiązująca; Watykan 2002r., 1929r. traktaty laterańskie Pius XI; K. Belgi 1831 r. nie oktrojowana uchwalona przez Parlament; Hiszpania 1878 r. b) przez Konstytuantę - pochodzi z wyborów, moc organu przedstawicielskiego, zbiera się w momencie uchwalenia K.; rzadko historycznie; pierwsza - Konwencja Filadelfijska; druga - Francuska IV Republiki (1946 r.)
c) przez Parlament w trybie Konstytuanty - pochodzi z wyborów, moc organu przedstawicielskiego, , realizuje uprawnienie parlamentu
d) pełnomocnictwo, bez żadnych ingerencji organy przedstawicielskiego, działania władzy wykonawczej; K. Francji 04.10.1958r. ostatni premier IV Republiki Charles De Gaulle zgodził się aby zostać premierem jeśli dostanie wolną rękę do K.; Michael De Brais - pierwszy premier V republiki; Rene Capitant (?); De Gaulle przedstawia K. do zatwierdzenia w referendum, mimo wszytsko nie była zatwierdzona przez Parlament
Konstytucja Federacji Rosyjskiej (1992 r. Jelcyn podejmuje decyzje o przedstawieniu jej w referendum; zgoda narodu)
Większość z obecnie obowiązujących ma zgodę obywateli
- niepotwierdzona K. RFN (1949r.)
3. Szczególna procedura zmiany
- w prawie konstytucyjnym dominuje przekonanie, że K. nie można zmieniać; `K. jest narzędziem panowania martwych nad żywymi', a długowieczność jest kryterium jej sprawdzalności
- lecz trzeba ja dostosowywać do zmieniających się warunków; 3 rodzaje zmian
a) zmiana w praktyce stosowania K. - nikt się nie sprzeciwia; praktyka generuje zastosowanie - w Wlk Brytani Królowa powołuje lidera partii, która wygrała wybory
b) zmiana K. poprzez orzecznictwo Sądów Konstytucyjnych- gdy praktyka niejednolita
USA w 1899 r. - uznał konstytucyjność separacji rasowej `równi ale podzielenie'
Oddzielne przystanki dla białych i czarnych; 1954 r. sąd uznaje że segregacja jest niezgodna z K. Warren sędzią - proces desegregacji


(…)

… (ukryte referendum/koniec kadencji parlamentu); V Republika Francuska - z inicjatywą o zmianie K. może wyjść parlament, prezydent za zgodą premiera ; projekt zmian w identycznym brzmieniu przez Zgromadzenia Narodowe i Senat a wchodzi w życie gdy zostaje potwierdzone przez referendum; równorzędnie --- prezydent może zwołać izby parlamentarne w charakterze Kongresu a ten w 3/5 uchwala zmianę konstytucji bez konieczności przeprowadzenia referendum; do tej pory 24 zmieniany (zmiana przez Kongres 22 zmiany) Kongres zbiera się w Sali audiencjonalnej Pałacu Wersalskiego

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz