Zasady państwa prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady państwa prawa - strona 1

Fragment notatki:

. Zasada państwa prawa - koncepcja rechstadt; Robert Folmod organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa - zasada związania państwa prawem; początkowo rozumiana jaka - jednostce wolno wszystko co nie jest zabronione, a organowi wolno tylko to na co mają legitymizacje prawa - ograniczenie państwa prawem; niemiecka koncepcja wprowadziła element formalizmu - państwo musi działać nie tylko zgodnie z prawem (np. decyzje na podstawie upoważnienia), ale musi działać legalnie; państwo spełnia regułę rechstad jeśli wypełnia normy (zgodnie z prawem); „ustawowe bezprawie” Radbruch - decyzje podejmowane zgodnie z normami, ale ich treść jest sprzeczna z zasadami państwa demokratycznego; 2)koncepcja materialnego państwa prawnego - kiedy jest spełniony warunek minimalny - państwo prawne oraz kiedy treść prawa jest „przyzwoita” - sprawiedliwa; 3) państwo prawne kiedy istnieją mechanizmy kontroli - sądy konst., sądy adm., rzecznicy itp. (ombucmen), organy najnowsze - ochrona w mediach np. Rady i Radiofonii i Telewizji; - prawo nie działa wstecz - nie ma nigdzie zapisu
- nie ma przestępstwa bez ustawy dotyczącej ją
- podatki mogą być wprowadzone tylko w drodze ustawy
- zaufanie obywatela do państwa i prawa (państwo nie powinno zostawiać pułapek legislacyjnych)
- vacatio legis
- proporcjonalność w ograniczeniu praw - racjonalny umiar
2. Konstytucyjna Zasada konstytucjonalizmu
- stosunkowo nowa
- klauzula supremacji z K. USA jako pierwsza
- Zasada bezpośredniości stosowania K.
3. Zasada pluralizmu politycznego
- wolność tworzenia i działania partii politycznych; powstała po II w ś. W Niemczech; Cel działania partii politycznych jest osiągnięcie władzy przez wpływanie metodami politycznymi na kształtowanie polityki państwa; żaden inny organ, grupa, stowarzyszenie nie może rościć sobie celi, które postawione są przed partiami; MUSI BYĆ :dobrowolna przynależność, która różni partię od samorządu, jawnie finansowana, demokratyczny sposób działania (wewnętrzne reguły demokratyczne np. tajne członkostwo); jedna z niewielu zasad konstytucyjnie ograniczona (zakazuje istnienia partii np. faszystowskich, nazistowskich, o charakterze komunistycznym) paradoks z jednej strony pozwala na dobrowolność tworzenia jednak zabrania określonych; Trójpodział władz, suwerenność narodu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz