Vacatio legis

note /search

Obowiązywanie prawa - Vacatio legis

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2072

nadzwyczajnych (np. klęska żywiołowa) - na jakiś dzień późniejszy niż dzień jego ogłoszenia Vacatio legis...

Kontrola norm przez TK-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

się jeszcze w okresie vacatio legis, albo już nabrały mocy obowiązującej kontrola może wyjątkowo przybrać charakter...

Zakres obowiązywania ustawy karnej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 672

. Jeżeli jest nią data późniejsza, to mamy vacatio legis ( okres umożliwiający społeczeństwu zapoznanie się z ustawą, zaś...

Budowa aktu normatywnego-Wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2849

nakładające ciężary np. podatki, miały co najmniej 1-miesięczne vacatio legis. * w akcie prawnym wpisany...