Vacatio legis

note /search

Obowiązywanie prawa - Vacatio legis

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1764

nadzwyczajnych (np. klęska żywiołowa) - na jakiś dzień późniejszy niż dzień jego ogłoszenia Vacatio legis...

Kontrola norm przez TK-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

się jeszcze w okresie vacatio legis, albo już nabrały mocy obowiązującej kontrola może wyjątkowo przybrać charakter...

Zakres obowiązywania ustawy karnej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo karne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 616

. Jeżeli jest nią data późniejsza, to mamy vacatio legis ( okres umożliwiający społeczeństwu zapoznanie się z ustawą, zaś...

Budowa aktu normatywnego-Wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1757

nakładające ciężary np. podatki, miały co najmniej 1-miesięczne vacatio legis. * w akcie prawnym wpisany...