Zasada pluralizmu politycznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada pluralizmu politycznego - strona 1 Zasada pluralizmu politycznego - strona 2

Fragment notatki:


51. Zasada pluralizmu politycznego -ustalanie gwarancji w granicach określonych przez konstytucję i ustawy dla wolności tworzenia i działania partii politycznych, dając w efekcie możliwość rywalizowania między sobą wielu równouprawnionych partii, które ubiegają się o poparcie społeczne w celu realizacji swoich demokratycznych celów,
-z zasady pluralizmu politycznego wynika obowiązek organów państwowych do kreowania przesłanek tworzenia i nieskrępowania działania wielu partii politycznych - odpowiednio do woli obywateli angażujących się w ich organizowanie i działanie. Państwo jest obowiązane stwarzać formalne i materialne przesłanki korzystania z tej wolności w formach przewidzianych przez prawo, a w szczególności ustanawiając przepiy, Szersze ujęcie treści zasady pluralizmu politycznego :
swobody tworzenia i działania partii,
równości partii wobec prawa,
określenia funkcji partii.
-zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitaryzmu, nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowania przemocy w celu zdobycia władzy itd. Zlecenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy: pluralizm polityczny parlamentu,
rozwiązanie partii tylko środkiem nadzwyczajnym i tylko w razie zagrażania pokojowi obywatelskiemu lub porządkowi konstytucyjnemu państwa,
w razie czego stosowanie środków mniej radykalnych,
partia może być zakazana lub rozwiązana w ostateczności zgodnie z prawem,
zakaz arbitralności.
-partia polityczna jest dobrowolna organizacją, występującą pod określoną nazwą, stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej:
1) zasada instytucjonalizacji,
2) cenzus obywatelstwa,
3) zasada społecznego charakteru członkowstwa,
4) zasada równego traktowania partii politycznych,
5) zasada dostępności do publicznej radiofonii i telewizji,
6) zakaz przejmowania przez partie kompetencji organów i realizacji zadań państwa zastrzeżonych dla organów państwa,
7) zasada jawności,
8) zasada transparentności,
9) zasada jawności finansowania działalności.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz