Demokracja przedstawicielska - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demokracja przedstawicielska - wykład - strona 1 Demokracja przedstawicielska - wykład - strona 2

Fragment notatki:

30/04/09
Demokracja przedstawicielska były takie ustawy zasadnicze, które chciały utworzenia jedynie demokracji przedstawicielskiej 1791r.- Konstytucja Francuska; parlament w sposób naturalny dominował nad innymi władzami
Doktryna przedstawicielska- Leibcholza podmiot reprezentowany - naród/suweren; podmiot reprezentujący- parlament; naród dokonuje obsadzenia składu podmiotu reprezentującego, gdy ten skład Parlamentu zostaje wyłoniony, to dopiero ujawnia się wola narodu; konstytucyjność organów przedstawicielskich
 wybory wykonywały się periodycznie; im krótsza kadencja- tym bardziej przedstawiciele myślą o wyborach, w których mają wystąpić
Kadencja wyższych izb Parlamentu- jest nieco dłuższa; są też takie izby Parlamentu, które kiedyż w ogóle nie pochodzi z wyborów, a dziś pochodzą z wyborów ograniczonych - dot. to Izby Lordów (W. Brytania)- do 1998r., dominowali w niej parowie (osoby, które dziedziczyły ten tytuł dzięki zasługom swoich przodków),a po roku 98- parowie dziedziczni mieli wyłaniać swoją niedużą reprezentację
mandat wolny” (przedstawicielski)- taki, który nie przewiduje odwołania przedstawicieli przed zakończeniem ich kadencji chciano przekształcić w niego mandat parlamentarny
„mandat związany”- przedstawicie są związani wymaganiami swoich wyborców
Zasady konstytucyjne tj. zasada proporcjonalności ma służyć odwzorowaniu proporcjonalnemu, podziałów ideologicznych/ politycznych, które mają miejsce w danym państwie/ narodzie.
Wybory służą także: zaspokojeniu najróżniejszych oczekiwań; obsadzaniu konkretnymi ludźmi konkretne miejsca; tworzenie rządu (oparcia politycznego); stworzenie takiego oparcie politycznego dla rządu, aby działał on stabilnie
Rząd prezydencki na jego wybór nie ma wpływu Parlament/ Kongres, nie ma wówczas możliwości wystosowania wotum nieufności w stosunku do prezydenta
- orzeczenie Federalnego Sądu Konstytucyjnego dot. tego, że mandaty zostaną rozdzielone pomiędzy te ugrupowania, które dostały najwyższe poparcie w państwie
Ewolucja systemu przedstawicielskiego:
Pierwszym nowożytnym Parlamentem był Parlament brytyjski
- parlament przedstawia zdanie narodu
- parlament reprezentuje interesy konkretnego elektoratu
- interes ten łączy parlament z konkretnym komitetem wyborczym
W systemie rządów parlamentarnych- o obsadzeniu składu rządu i o dalszym bycie w tym składzie, decyduje poparcie/ lub jego brak od wyborców.


(…)

… anonimowych)
- przypisywanie partiom politycznym konkretnych ról- partie polityczne maja prawo do zgłaszania swych kandydatów; animują wybory
To , w jaki sposób w ordynacjach wyborczych kształtuje się prawo wyborcze dla parlamentu?
-system dwupartyjny (dwubiegunowy)- na kształtowanie się go, wpływ wywiera przyjęta ordynacja (prawo) wyborcze
 członkowie obsadzani są na 1 mandat; przechodzą ci kandydaci…
… np. marszałek Piłsudski; podobne poglądy miała też gen de Gaulle
- w niektórych konstytucjach tj. w konstytucji Polski z 97', Francji z 1792, Włoch, itd. , pojawia się definicja pluralizmu politycznego, ale nie figuruje ona de facto, jako termin; formułowanie konstytucyjnych zakazów dot. tworzenia partii politycznych, które nawiązywałyby treścią swych programów do wartości sprzecznych z podstawami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz