Podstawy prawa porównawczego

note /search

Wykład - Podstawy prawa porównawczego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1120

Podstawy prawa porównawczego wykład nr 1, 19/02/09 „Komparastyka prawnicza” (rozdz. 1-4; 7, 10, 11)- Roman Tokarczyk „Współczesne kultury prawnicze”, Warszawa 2007 (rozdz. 2, 3, 4, 7)- R. Tokarczyk „Porównawcze prawo konstytucyjne współ...

Kultura prawna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1876

26/02/09 wykład nr 2 Kultura prawna wytwór działań człowieka; jedna z kultur normatywnych wiążąca się z obowiązywaniem jakiegoś przymusowego systemu. System normatywny: - system prawny - system moralny (zbiór zakazów i nakazów, za któr...

Konfucjonizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

05/03/09- wykład nr 3 KONFUCJONIZM religia powstała na kontynencie azjatyckim między VIII a III w. pne, poprzedzała działalność jego twórcy Konfucjusza: - poglądy na temat życia jednostki na świecie - brak powiązań ze sferą sacrum - kładzie...

O Europie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

12/03/09- wykład nr 4 Europa termin pochodzi z języka fenickiego i oznaczało on miejsce, w którym zachodzi słońce (zachód); Grecy natomiast nie identyfikowali się z Europą, którą uważali za terytorium barbarzyńców. Kultura europejska uznawana za obszerny gmach składający się z czterech filarów: ...

Konstytucja - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1869

26/03/09 Konstytucja jest ustawą szczególną, zasadniczą; reguluje zasady, na których opiera się ustrój państwa; charakteryzuje ją szczególna treść , forma i moc prawna (to ją różni od innych ustaw) Ustawa jej krąg adresatów jest generalnie określony; jest ona abstrakcyjna; nie ma w niej wskazany...

Zmiany w konstytucji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

02/04/09 Częste zmiany w konstytucji powodują destabilizację organów państwa oraz destabilizację systemu prawa.  klauzule wieczyste są zawarte m.in. w konstytucjach: Francji, Włoch, czy Niemiec. W konstytucji francuskiej i włoskiej zaznaczone jest, że kraje te są republikami i zakazane jest zatem...

Wykład - Zasady konstytucyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

16/04/09 Zasady konstytucyjne: We wszystkich dziedzinach prawa używamy pojęcia „zasada”. a). zasady charakteryzuje powszechne przekonanie, że są one fundamentami konstytucji; są generalne i najważniejsze b). nie można kontrolować przepisów, które są na równym szczeblu ważności c). cel konstytuc...

Podział władzy - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2044

23/04/09 Podział władzy (3 aspekty): funkcjonalny  zaczyna się od stwierdzenia, że władza państwowa (suwerenna) jest jedna, ale realizacja tej władzy jest różna i ma kilka funkcji: - tworzenie prawa- funkcja prawodawcza - wypełnianie różnych zadań władzy państwowej- władza wykonawcza - rozstrz...

Demokracja przedstawicielska - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

30/04/09 Demokracja przedstawicielska były takie ustawy zasadnicze, które chciały utworzenia jedynie demokracji przedstawicielskiej 1791r.- Konstytucja Francuska; parlament w sposób naturalny dominował nad innymi władzami Doktryna przedstawicielska- Leibcholza podmiot reprezentowany - naród/suwe...