Wykład - Podstawy prawa porównawczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podstawy prawa porównawczego - strona 1

Fragment notatki:

Podstawy prawa porównawczego wykład nr 1, 19/02/09
„Komparastyka prawnicza” (rozdz. 1-4; 7, 10, 11)- Roman Tokarczyk
„Współczesne kultury prawnicze”, Warszawa 2007 (rozdz. 2, 3, 4, 7)- R. Tokarczyk
„Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych”, wyd. 2, Warszawa 2007, Bogusława Banaszak
„Prawo konstytucyjne porównawcze”, wyd. Tonik, Toruń 2000r.- Rett R. Ludwikowski
Prawo porównawcze metoda zdobywania nowej wiedzy prawodawczej; stosowana po to, aby znaleźć jedno optymalne i uniwersalne rozwiązanie problemu dla wszystkich państw; pośredni etap do procesu legislacyjnego; poszukiwanie efektywnych rozwiązań dla adresatów.
O tym, żeby wprowadzić do polskiego systemu skargę konstytucyjną zadecydowało nawiązanie do pewnego systemu w Niemczech.
komparastykazaczęła się w starożytnej Grecji (dobre warunki; stosunkowo nieduży obszar choć spójny kulturowo; zestawienie cech względnie jednorodnych; przynajmniej dwóch przedmiotów cel tego porównania- stwierdzenie między nimi indentyczności, podobieństw bądź różnic
prawo porównawcze - nie funkcjonowało w państwach komunistycznych
Teofrast analizował różne systemy miast-państw greckich, zbierał wspólne dla nich reguły,
XVIII w.  pierwszy spis na Wyspach Brytyjskich, który zawiera reguły prawa anglosaskiego (common law)
Epoka odrodzenia/ oświecenia:
John Lock, Monteskiusz- sformułowali teorię i zasadę podziału władz
Monteskiusz sformułował zasadę trójpodziału władz, którą wówczas przypisywał głównie prawu anglosaskiemu
XIX w.  rozwój prawa porównawczego w Niemczech; pojawiają się wówczas dwie doktryny prawne (ustrojowe), tj. „szkoła historyczna” i „pozytywizm prawniczy”  hamowały one poniekąd rozwój prawa porównawczego
Lata 30-te XIX w.  pierwsze wykłady dot. prawa porównawczego (Francja)
Anglia komentarze o charakterze użytkowym, które dot. zróżnicowanych rozwiązań prawnych (np. w Kanadzie, Australii itd.)
1900r.  Międzynarodowa Akademia Prawa Porównawczego- jej działalność przełamała impas odnoszący się do nauki prawa porównawczego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz