Przedmiot i nauka prawa konstytucyjnego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 980
Wyświetleń: 3864
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot i nauka prawa konstytucyjnego. - strona 1 Przedmiot i nauka prawa konstytucyjnego. - strona 2 Przedmiot i nauka prawa konstytucyjnego. - strona 3

Fragment notatki:


Przedmiot i nauka prawa konstytucyjnego. Źródła prawa konstytucyjnego. Konstytucja i jej charakter. Przedmiot i nauka prawa konstytucyjneg Źródła prawa konstytucyjnego. Konstytucja i jej charakter. mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Przedmiot i pojęcie prawa konstytucyjnego (1) System prawa- ogół norm prawnych obowiązujących w danym czasie, w konkretnym państwie Gałąź prawa- część systemu prawa obejmująca swoim zasięgiem wyodrębnione zbiory norm prawnych, opartych z reguły na pewnych wspólnych zasadach, powiązanych ze sobą treściowo i korzystających ze wspólnych pojęć. Wyodrębniane najczęściej na podstawie kryterium przedmiotu regulacji (rodzaj regulowanych stosunków społecznych). System prawa- ogół norm prawnych obowiązujących  danym czasie, w konkretnym państwie Gałąź prawa- część systemu prawa obejmująca swoim zasięgiem wyodrębnione zbiory norm prawnych, opartych z reguły na pewnych wspólnych zasadach powiązanych ze sobą treściowo i korzystających ze wspólnych pojęć. Wyodrębniane najczęściej na podstawie kryterium przedmiotu regulacji (rodzaj regulowanych stosunków społecznych). Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Przedmiot i pojęcie prawa konstytucyjnego (2) Prawo konstytucyjne- gałąź prawa, której przedmiotem regulacji są podstawowe instytucje oraz zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa. Określa: - pozycję państwa w stosunkach zewnętrznych; - pozycję państwa w stosunkach wewnętrznych; - podmiot władzy w państwie; - formy sprawowania władzy przez suwerena; - status jednostki w państwie; - zasady organizacji i funkcjonowania organów państwowych i relacje między nimi; - zasady tworzenia prawa. Prawo konstytucyjne- gałąź prawa, której przedmiotem regulacji są podstawowe instytucje oraz zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa. Określa - pozycję państwa w stosunkach zewnętrznych; - pozycję państwa w stosunkach wewnętrznych; - podmiot władzy w państwie; - formy sprawowania władzy przez suwerena; - status jednostki w państwie; - zasady organizacji i funkcjonowania organów państwowy i relacje między nimi; - zasady tworzenia prawa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Przedmiot i pojęcie prawa konstytucyjnego (3) Określenia przedmiotowej regulacji: - prawo polityczne (J. J. Rousseau; stosunkowo częste w okresie międzywojnia) - prawo państwowe (określenia popularne w Polsce okresu PRL, wciąż używane w

(…)

… Konstytucji (2)
programowa stabilizacyjna prawna
(dynamiczna) (petryfikująca)
Rodzaje funkcji
wychowawcza organizatorska integracyjna
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Opracowano na podstawie:
Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, wyd. 5,
Warszawa 2010
Dziękuję za uwagę!
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Przedmiot i nauka prawa…
…)
stabilizacyjna
(petryfikująca)
prawna
Rodzaje funkcji
wychowawcza
organizatorska
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
integracyjna
Opracowano na podstawie:
Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, wyd. 5,
Warszawa 2010
Dziękuję za uwagę!
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego

… prawnej cywilnego- przede
ochrony jej interesów (skarga konstytucyjna, wszystkim droga sądowa
petycja, odwołanie od przed sądem powszechnym
decyzji administracyjnej)-
nie zawsze związane z
drogą sądową (petycja).
Prawo konstytucyjne stanowi część prawa publicznego, ponieważ zawiera normy dotyczące
stosunków prawnych między jednostką a państwem oraz między różnymi podmiotami
reprezentującymi państwo…
… i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Nauka prawa konstytucyjnego
Przedmiot i zadania nauki prawa konstytucyjnego (1)
Prawo konstytucyjne
gałąź prawa dyscyplina nauk
prawnych
tworzący pewien system zespół
poglądów na temat gałęzi
prawa- prawa konstytucyjnego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Nauka prawa konstytucyjnego
Przedmiot i zadania nauki prawa konstytucyjnego (2…
… i funkcjonowania tych instytucji
- określenie treści i granic praw i obowiązków jednostki
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Nauka prawa konstytucyjnego
Nauka prawa konstytucyjnego a inne dyscypliny nauk prawnych
- podobieństwo powiązań dyscyplin naukowych
do powiązań między gałęziami praw
- poziomy charakter powiązań
- interdyscyplinarność badań naukowych
- wykorzystanie…
… Prawa Konstytucyjnego
Cechy szczególne konstytucji
Najwyższa moc prawna (4)
4) Zasada stabilności Konstytucji a zmiany Konstytucji
Determinanty zmian Konstytucji:
- zakres regulacji Konstytucji
- stopień ogólności postanowień Konstytucji
- rola sądu konstytucyjnego w dostosowaniu Konstytucji do
potrzeb rozwoju społecznego
- stopień przystawania Konstytucji do rzeczywistości
- częstotliwość kryzysów…
… konstytucji
Najwyższa moc prawna (4)
4) Zasada stabilności Konstytucji a zmiany Konstytucji
Determinanty zmian Konstytucji:
-
zakres regulacji Konstytucji
stopień ogólności postanowień Konstytucji
rola sądu konstytucyjnego w dostosowaniu Konstytucji do
potrzeb rozwoju społecznego
stopień przystawania Konstytucji do rzeczywistości
częstotliwość kryzysów politycznych, społecznych i
ekonomicznych w danym…
… nowożytne
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Geneza konstytucji i czynniki
warunkujące jej rozwój (2)
Racjonalizm Liberalizm i egalitaryzm Szkoła prawa natury
Uniwersalne czynniki warunkujące
powstanie Konstytucji
Koncepcja Teoria podziału Koncepcja umowy
suwerenności ludu władzy społecznej
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Geneza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz