Egalitaryzm

note /search

Sprawiedliwość - Egalitaryzm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2555

, aby dobra, którymi się rozporządza, dzielić równo. “każdemu równo” - formuła prostego egalitaryzmu; “każdemu...

Ekonomika wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3647

zarządzania, motywacja w zarządzaniu, wykorzystanie zasobów, ścieżka kariery, egalitaryzm płacowy, płaca...

Monteskiusz - O duchu praw

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 3381

i egalitaryzm (który nie tkwi w naturze ludzkiej, należy go sobie wypielęgnować, nauczyć się go, wychować...

SAPS, wykład 5

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1099

i biednymi). Wskaźnik egalitaryzmu jest niższy dla osób z wyższym wykształceniem i dobrą sytuacją materialną...

Idee polskiego pozytywizmu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pozytywizm
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1344

przeciw elitaryzmowi i kastowości. egalitaryzm - zasadnicza równość wszystkich ludzi i między wszystkimi...

Narodziny konserwatyzmu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1596

egalitaryzmowi, ostoją życia zbiorowego nie jest wg nich równość, ale sprawiedliwość i słuszność. W wypadku...