Socjologia edukacji - stosunki międzygrupowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Socjologia edukacji - stosunki międzygrupowe - omówienie - strona 1  Socjologia edukacji - stosunki międzygrupowe - omówienie - strona 2  Socjologia edukacji - stosunki międzygrupowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Stosunki międzygrupowe: uprzedzenia i dyskryminacja
Uprzedzenie
Negatywna postawa wobec społecznie określonej grupy i wobec jakiejkolwiek osoby spostrzeganej jako należącej do tej grupy. Postawa zawiera w sobie 3 komponenty: emocjonalny; poznawczy oraz behawioralny - Aronson „Człowiek jako istota społeczna” Postawa ta przejawia się wrogością, niechęcią i/lub antypatią. Uprzedzenie ma charakter poznawczo emocjonalny. Komponent behawioralny to zachowanie. Gdyby były te 3 komponenty to była by dyskryminacja. Dyskryminacja: wyzwiska, obelgi. Uprzedzenia - różne definicje
Wspólny mianownik w różnych sposobach definiowania uprzedzeń dotyczy czterech fundamentalnych kwestii:
Jest to zjawisko między grupowe
Wiąże się z negatywną orientacją wobec celu uprzedzeń
Jest albo całkowicie nieuprawnione, albo oparte na nadmiernej generalizacji
Ma charakter postawy i jest związane z negatywną ewaluacją danej grupy i jej członków. Dyskryminacja
Nieuzasadnione negatywne zachowanie wobec członka albo członków określonej grupy. Dyskryminacja zwykle wiąże się z odmową uprawnień do korzystania przez członków tej grupy z praw, jakie mają członkowie grupy, do której należy sam podmiot.
Dyskryminacja stanowi w istocie ekspresję własnych przekonań i uczuć w formie zrachowań ukierunkowanych na grupę lub należącą do tej grupy osobę, co sugeruje oczywisty związanej między stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją. Rodzaje dyskryminacja:
dyskryminacja rasowa
rasizm awersyjny
Źródła uprzedzeń - związek ze stereotypami
Stereotypy mogą wypływać z uprzedzeń - jak w przypadku, gdy stanowią racjonalizację negatywnych działań wobec jakieś grupy i związanej z tym wrogości wobec niej.
Stereotypy mogą wyprzedzać uprzedzenia - jak w przypadku, gdy ich wytworzenie prowadzi do zachowań realizujących treść stereotypu. Przyczyny uprzedzeń
Ekonomiczna lub polityczna rywalizacja lub konflikt - rywalizacja na tym tle rodzi i nasila uprzedzenia Przemieszczona agresja - koncepcja kozła ofiarnego (bazująca na zwyczaju starożytnych izraelitów)
Potrzeby osobowościowe - autorytaryzm, dogmatyzm, konformizm, orientacja na dominację społeczną
Konformizm wobec norm społecznych -- konformizm (nie mamy własnego zdania, myślimy jak większość) Osobowość a uprzedzenia
Autorytaryzm
Dogmatyzm
Konformizm
09.04.2013r.
Konsekwencje stereotypów i uprzedzeń
Obniżenie samooceny grupy uciskanej
Gorsze rezultaty w sferze dotkniętej etykietą np. eksperyment Eliot, eksperyment Jommotta i Gonzalena dzieci w pozycji „szefa” i „pomocnika'

(…)

… osób naznaczonych etykietą np. czarnych i białych pacjentów szpitali psychiatrycznych, wyroki sądowe i warunkowe zwolnienia Konsekwencje (stereotypów i) uprzedzeń
Tendencje atrybucje - demonstracja : Odmienność atrybucji identycznego sukcesy kobiety i mężczyzny np. polityka
Odmienność moralnej oceny rodzica zaniedbującego obowiązki Nieświadoma ideologia np. uprzedzenia kierowane przeciwko kobietom…
…. - ludzie kreują stereotyp na podstawie banalnych rzeczy (przypisywanie innym własnych wad - np. ma długie włosy, ale bardziej złuszczone ) Postęp społeczeństwa w kierunku egalitaryzmu - stadia
Rasizm tradycyjny - rasizm awersyjny - egalitaryzm Seksizm wrogi i życzliwy
Dyskryminacja człowieka ze względu na płeć:
Wrogi (jawny) przekonanie, że kobiety są gorsze, nieracjonalne i słabe
Życzliwy (mniej jawny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz