Uprzedzenia-rasizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprzedzenia-rasizm - strona 1 Uprzedzenia-rasizm - strona 2

Fragment notatki:

ZJAWISKIEM ZWIĄZANYM Z UPRZEDZENIAMI JEST RASIZM  RASIZM -UPRZEDZENIE I DYSKRYMINACJA GRUP ETNICZNYCH LUB MNIEJSZOŚCIOWYCH FORMY RASIZMU  JAWNY - PUBLICZNE DEKLARACJE I CELOWE ZACHOWANIA WOBEC OKREŚLONEJ GRUPY;  UKRYTY : WYSTĘPUJE NA POZIOMIE PRZEŻYWANYCH (CZĘSTO NIEŚWIADOMIE) NEGATYWNYCH EMOCJI ORAZ NIEKONTROLOWANYCH ZACHOWAŃ WOBEC OKREŚLONEJ GRUPY. TEORIE RASIZMU UKRYTEGO  TEORIA RASIZMU AMBIWALENTNEGO Irwina Katza AMBIWALENTNY STOSUNEK DO INNYCH GRUP RASOWYCH, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, HOMOSEKSUALISTÓW ITP. WYNIKA ZE SPRZECZNYCH EMOCJI PRZEŻYWANYCH DO TYCH OSÓB. Z JEDNEJ STRONY OBYWATELE DEMOKRATYCZNYCH KRAJÓW UZNAJĄ EGALITARYZM (WSZYSCY SĄ SOBIE RÓWNI) Z DRUGIEJ STRONY CZUJĄ NIECHĘĆ DO OSÓB UZNAJĄCYCH ODMIENNE WARTOŚCI. AMBIWALENTY STOSUNEK EMOCJONALNY PROWADZI DO NASILENIA REAKCJI EMOCJONALNYCH WOBEC OKREŚLONEJ GRUPY W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI: ALBO NADMIERNIE POZYTYWNYCH LUB NADMIERNIE NEGATYWNYCH.  TEORIA RASIZMU AWERSYJNEGO - Dovidio i Gaertner „ UKRYTY” RASISTA PRZEŻYWA NIEŚWIADOMY KONFLIKT MIĘDZY UZNAWANYMI EGALITARNYMI WARTOŚCIAMI A EMOCJAMI WOBEC INNYCH RAS (DYSKOMFORT PSYCHICZNY). ZACHOWANIA DYSKRYMINACYJNE POJAWIAJĄ SIĘ TYLKO WTEDY GDY W DANEJ SYTUACJI NIE MA JASNYCH NORM POSTĘPOWANIA. W SYTUACJACH JEDNOZNACZNYCH (GDY WIADOMO JAK TRZEBA POSTĄPIĆ) RASISTA UKRYTY ZACHOWUJE SIĘ ZGODNIE Z EGALITARNYM SYSTEMEM WARTOŚCI. BADANIA: Dovidio, Gaertner(1981), Frey, Gaertenr (1986) METODY BADANIA UPRZEDZEŃ TRADYCYJNE - BEZPOŚREDNIE  LISTY PRZYMIOTNIKOWE DO BADANIA STEREOTYPÓW GRUP  SKALE DYSTANSU BOGARDUSA - BADA SIĘ AKCEPTACJĘ ZDAŃ OPISUJĄCYCH STOPIEŃ BLISKOŚCI (DYSTANSU) WOBEC PRZEDSTAWICIELI OKREŚLONEJ GRUPY. PRZYKŁAD Czy zgadzasz się aby Żydzi z Izraela odwiedzali Polskę? Czy zgadzasz się, aby Żyd był twoim znajomym? Czy zgadzasz się, aby Żyd pracował razem z Tobą? Czy zgadzasz się, aby Żyd był twoim najbliższym sąsiadem? Czy zgadzasz się, aby Żyd był twoim bezpośrednim przełożonym? Czy zgadzasz się, aby Żyd był członkiem twojej najbliższej rodziny (np. mężem twojej córki)? POŚREDNIE METODY  OCENA WYTWORÓW OSÓB NALEŻĄCYCH DO RÓŻNYCH NARODOWOŚCI  OCENA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ZAJŚCIA NEGATYWNYCH I POZYTYWNYCH ZDARZEŃ GDY ICH UCZESTNIKAMI SĄ PRZEDSTAWICIELE OKREŚLONYCH NARODOWOŚCI  WYJAŚNIANIE PRZYCZYN ZACHOWAŃ POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH W DANEJ GRUPIE. TEORIE WYJAŚNIAJĄCE POWSTAWANIE ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz