Psychologia społeczna

note /search

Psychologia społeczna Aronson streszczenie

 • Psychologia społeczna
Pobrań: 10640
Wyświetleń: 13377

Psychologia Społeczna serce i umysł Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do psychologii społecznej 2 2. Metodologia: proces przeprowadzania badań 3 3. Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny 5 4. Poznanie społeczne: w jaki sposób myślim...

Psychologia - wykłady - Emocja

 • Politechnika Wrocławska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4116

W plikach formatu power point poruszono następujące tematy: - plik nr1 (wykład 2): interakcjonistyczny model zachowania, - plik nr 2 (wykład 3): emocje i uczucia, - plik nr 3 (wykład 4): stres, - plik nr 4 (wykład 5): potrzeby i motywacja, - plik nr 5 (wykład 6): wpływ społeczny, czyli oddzia...

Psychologia Społeczna - notatki

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 5579

...Społeczne wyznaczniki psychiki: -zależność zachowania ludzi, ich myśli i uczuć od rzeczywistej lub wyobrażonej obecności innych ludzi (Allport) -wpływ bezpośredni (nacisk) i pośredni – kontekst kulturowy ( kształtowanie postaw i wartości ,sama obecność) -SUBIEKTYWNA INTERPRETACJA OTOCZEN...

Psychologia społeczna egzamin

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 3101
Wyświetleń: 9282

Psychologia społeczna: - zajmuje się badaniem ludzkich procesów psychicznych i zachowań w sytuacjach społecznych. Syt społ.- podmiot + inni ludzie - naukowe badanie sposobu w jaki rzeczywista lub wyobrażona obecność innych ludzi wywiera wpływ na ludzkie zachowania- Aronson, Watson, Akert - n...

Adler - relacje interpersonalne

 • Psychologia społeczna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2485

Temat: Budowanie zaufania Adler - Relacje interpersonalne R. 2 porozumiewanie się a ja * obraz siebie - względnie stały zespół wyobrażeń, jakie masz o sobie * poczucie własnej wartości - jest częścią obrazu siebie, w której mieści się ocena własnej wartości; wysokie / niskie - ma ogromny wpływ n...

Adler - proces spostrzegania

 • Psychologia społeczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1967

PROCES SPOSTRZEGANIA 1.SELEKCJA Jakie bodźce przykuwają uwagę? O dużym nasileniu (wyróżnia się większe, jaśniejsze, głośniejsze itp.) Powtarzalne Kontrastowe, zmieniające się Zgodne z motywacją 2.ORGANIZACJA Klasyfikujemy ludzi za pomocą 4 kategorii: - cech fizycznych - ról (pozycja społec...

Adler r.6 - słuchanie

 • Psychologia społeczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1694

SŁ UCHANIE - Adler rozdz. 6 Warsztaty nr 3- komunikacja werbalna , Porozumiewanie się zajmuje 70% czasu kiedy nie śpimy ( w tym słuchanie 50%) Słuchanie jest uznawane za cenniejsze niż mówienie w biznesie i kontaktach towarzyskich ...

Adler r.11- konflikt

 • Psychologia społeczna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1323

Konflikt - (Hocker, Wilmot) jest to wypowiedziana walka pomiędzy co najmniej dwiema wzajemnie zależnymi stronami, które spostrzegają niezgodność celów, brak wspólnych korzyści i uznają, że druga strona stwarza przeszkody w osiągnięciu celu. Obie...

Adler - komunikacja niewerbalna

 • Psychologia społeczna
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2681

Komunikacja niewerbalna: Definicja - komunikacja niewerbalna polega na przekazie wiadomości za pomocą środków niejęzykowych. Psycholog Albert Mehrabian stwierdził, że 93% emocjonalnego oddziaływania komunikatu pochodzi ze źródeł...

Adler - radzenie sobie z konfliktami

 • Psychologia społeczna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2212

Ewa Ostrowiecka Katarzyna Sekuła Radzenie sobie z konfliktami PLAN: Co to jest konflikt? Konflikty funkcjonalne i dysfunkcjonalne Indywidualny styl rozwiązywania konfliktów Konflikty w systemach relacyjnych Zmienne wpływające na styl rozwiązywania konfliktów Metody rozwiązywania konfliktów ...