Adler - relacje interpersonalne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2415
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Adler - relacje interpersonalne - strona 1  Adler - relacje interpersonalne - strona 2  Adler - relacje interpersonalne - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Budowanie zaufania
Adler - Relacje interpersonalne R. 2 porozumiewanie się a ja * obraz siebie - względnie stały zespół wyobrażeń, jakie masz o sobie * poczucie własnej wartości - jest częścią obrazu siebie, w której mieści się ocena własnej wartości; wysokie / niskie - ma ogromny wpływ na zachowanie zw z porozumiewaniem się Cechy obrazu siebie:
- subiektywny (nierealistycznie wysoka samoocena i nadmierne samoponiżanie źródło: nieaktualność informacji; zniekształcona informacja zwrotna; oczekiwania społeczne); zdrowy obraz siebie jest elastyczny
- opiera się zmianom- spostrzeganie siebie wykazuje silny opór przed korygowaniem obrazu ( konserwatyzm poznawczy - tendencja do poszukiwania informacji potwierdzającej istniejący już obraz siebie - Greenwald)
** czynniki wywierające zmiany:
- ocena osoby która jest spostrzegana jako kompetentna do wydania takiej oceny
- ocena musi być spostrzegana jako nadzywczaj osobista
-ocena musi być uzasadniona w świetle tego co myślimy o sobie
Samospełniające się proroctwa (pozytywne, negatywne) a porozumiewanie się Samospełniające się proroctwo - zjawisko polegające na tym że mamy pewne oczekiwania związane z inną osobą które wpływają na to jak ją traktujemy a to powoduje że zachowuje się ona tak jak tego oczekiwaliśmy czyli nasze oczekiwania stają się rzeczywistością (Rosenthal, Jacobson - efekt Pigmaliona -polega na spełnianiu się pozytywnego oczekiwania wobec kogoś dlatego, że to pozytywne oczekiwanie sobie wytworzyliśmy.)
Rodzaje samospełniających się proroctw:
- własnej osoby - kiedy oczekiwania tej osoby wpływają na jej zachowanie
-gdy oczekiwania jednej osoby wpływają na zachowania innej Funkcjonują w biznesie, rodzinie; stanowią ważny czynnik porozumiewania się międzyosobowego
Zmiany obrazu siebie:
- realistyczne oczekiwania (zbyt wielkie wymagania - przyczyną niezadowolenia)
- realistyczne spostrzeganie własnej osoby - wola zmiany - wysiłek
- zdoloność do zmiany: ksiązki, poradniki; obserwowanie modeli
Prezentacja „ja”: porozumiewanie się jako sterowanie tożsamością
- sterowanie tożsamością - strategie porozumiewania się * ja publiczne i prywatne: **„ja” spostrzegane (prywatne) - to osoba za którą się uważasz gdy jesteś wobec siebie szczery; odzwierciedla twoje przekonanie o tym kim jesteś;
** „ja” prezentowane stanowi wizerunek publiczny; życzymy sobie, by inni widzeli nas właśnie tak; dążenie do wizerunku społecznie akceptowanego; wizerunek społecznie uznawana tożsamość (Goffman); wypracowanie wizerunku - werbalne i niewerbalne działania jakie podejmujemy aby utrzymać prezentowany obraz siebie i obrazy innych


(…)


- w kontakcie pośrednim
Hobbit - czyli tam i z powrotem - najważniejsze z ważnych:
- obraz siebie - stanowi względnie trwały zespół przekonań jaki człowiek posiada na swój temat; zaczyna rozwijać się w okresie niemowlęcym; na podst werbalnych i niewerbalnych wiadomości przekazywanych przez osoby znaczące i na podst własnej oceny wynikającej z porównania z grupami odniesienia; jest subiektywny; opiera…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz