Grupa odniesienia

note /search

Grupy odniesienia

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239

Grupy odniesienia Specjaliści ds. marketingu próbują rozpoznać grupy odniesienia swoich docelowych...

Podstawy socjologii - opracowanie

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Socjologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 10612

wtórne, grupy formalne a nieformalne, grupa odniesienia, przykłady grup społecznych, funkcje rodziny...

Grupy społeczne - omówienie (sem 1)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Podstawy psychologii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 840

i towarzyszącymi im emocjami Grupy odniesienia Negatywne grupy odniesienia grupy, z którymi wiąŜą jednostkę...

Konflikty norm

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1617

Grupa odniesienia Grupa stanowiąca dla jednostki wzór (model) zachowań społecznie akceptowanych...