Konflikty norm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikty norm - strona 1 Konflikty norm - strona 2 Konflikty norm - strona 3

Fragment notatki:


KONFLIKTY NORM - Zróżnicowana ocena w ramach jednej normy - Niezgodność różnych norm - Normy grup mniejszościowych - Nowe wzory sprzeczne z dotychczasowymi TYPY DEWIACJI W SPOŁECZEŃSTWIE - Dziwacy niegroźni dla otoczenia - Osobnicy przejawiający zachowania patologiczne - Przestępcy - Innowatorzy
FUNKCJE DEWIACJI - Wyznaczenie granic dopuszczalnych zachowań
- Wewnętrzna integracja grupy - Czynnik zmiany społecznej
REAKCJE JEDNOSTKOWE NA ANOMIĘ
• Konformizm • Dewiacja - Innowacja - Rytualizm - Eskapizm - Kontestacja
Zbiór społeczny jest to agregat ludzi o podobnych
charakterystykach posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy (łysi, kulawi, blondyni). Zbiorowość społeczna to zbiór ludzi zajmujących wspólną
przestrzeń
- zbiorowość terytorialna • miejska • wiejska • lokalna • regionalna • blokowa
• osiedlowa
zbiorowość masowa • publiczność
• tłum Grupa społeczna to zbiór, w którym wytworzyła się w miarę
trwała więź społeczna Więź społeczna - identyfikacja (aprobująca świadomość przynależności) z poczuciem odrębności od innych grup - kult (pielęgnowanie) wspólnych wartości grupowych z tendencją do przestrzegania podstawowych konformizmów - wyznaczanie wspólnych norm wywiedzionych z wartości - istnienie wspólnych interesów grupowych z tendencją do ich dominacji nad interesami własnymi
Przykłady grup: • rodzina • grupa koleżeńska • parafia • grupa wyznaniowa, sekta • społeczność lokalna • gang • naród • partia polityczna • związek zawodowy • związek pracodawców • stowarzyszenie gospodarcze • armia • biurokracja • klub brydżowy
Rodzaje grup społecznych Wielkość
- małe (złożone tylko z osób, np. społeczność parafii) - duże (grupy o wewnętrznych strukturach złożonych z podgrup, np. Kościół) Typ więzi
- pierwotne: więź oparta na osobistych interakcjach i postawach emocjonalnych - wtórne: więź wynikająca ze styczności rzeczowych i oparta na interesach Rodzaj zadań


(…)

… przywództwa
- Autorytarne - Demokratyczne - Liberalne
Kryterium prawomocności
- Charyzmatyczne - Tradycjonalne
- Legalne Grupa odniesienia Grupa stanowiąca dla jednostki wzór (model) zachowań
społecznie akceptowanych, dostarczający kryteriów oceny własnego działania oraz działań innych ludzi Grupą odniesienia może być dla jednostki zarówno grupa własna jak i obca, do której jednostka aspiruje bądź jest dla niej układem odniesienia • Grupa odniesienia pozytywnego • Grupa odniesienia negatywnego
Zbiorowości masowe - Publiczność
• skupiona • rozproszona (opinia publiczna) - Tłum • zasada logiki kolektywnej • zasada emocyjności
Naród to wspólnota powstała na gruncie historycznym, terytorium, języka, życia ekonomicznego, przejawiająca się w świadomości jego członków
Więź narodowa polega na uznawaniu wspólnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz