Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

note /search

Prawo finansowe i podatkowe- wykłady + zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prawo finansowe i podatkowe
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 12159

Świadczenie publiczno-prawne – wolność ograniczona, konstytucyjna, 3 miesiące przed trzeba znać prawo podatkowe, koszty pobrania nie mogą być większe niż wpływu Ogólność obowiązku podatkowego Nieodpłatność – w zamian nie mamy nic konkretnego Przymus – nie wszczyna się postępowania karnego za ...

Statystyka - wykład 1c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

Parametry zmiennej losowej - zmienna losowa skokowa - zmienna losowa ciągła Def. Wartością oczekiwanej zmiennej losowej X nazywamy wyrażenie: (  (              ejciąglosowejzmiennejdla skokowejlosowejzmiennejdla ldxxxf px XE i ii gdzie pi oznaczają wartości funkcję prawdopodob...

Powstanie i rozwój korporacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1337

Powstanie i rozwój KTN Jak szacuje Dunning, według stanu na 1914 r. globalny zasób odpływu BIZ, tj. skomulowana ich kwota wynosiła ok. 14,6 mld USD, pochodząc niemal w całości z kilku KWR. Największymi eksporterami kapitału w formie BIZ były: Wielka Brytania (44,6%), USA (18,6%), Francja (12%...

Globalizacja - problemy globalne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2226

Problemy globalne Geneza problemów globalnych Cechy problemów globalnych Podstawowe problemy globalne Sposoby rozwiązania problemów globalnych Najważniejsze pytania globalne Geneza problemów globalnych (1) Przełom XIX i XX w. - B. Russell, G. Orwell, A. France wskazywali, że postęp technicz...

Wykład I z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1974

Rynek walutowy na tle rynku finansowego Pojęcie rynku finansowego Klasyfikacja rynków finansowych Obecne tendencje na rynkach finansowych Rynek walutowy oraz rynek instrumentów pochodnych Pojęcie i funkcje rynku finansowego Przepływ oszczędności z gospodarstw domowych do przedsiębiorstw Alo...

Wykład III z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

Kurs walutowy w długim okresie Prawo jednej ceny Założenie: brak barier w handlu, brak kosztów transportu Cena identycznych dóbr w różnych krajach wyrażona w tej samej walucie powinna być równa Teoria parytetu siły nabywczej Siła nabywcza waluty (PP) odzwierciedla się w nominalnej cenie refer...

Wykład IV z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

Stałe kursy walutowe Przyczyny analizy stałych KW Kurs płynny kierowany Regionalne porozumienia walutowe Unie walutowe i izby walutowe Systemy walutowe w krajach rozwijających się Wnioski z przeszłości Interwencje banku centralnego Kształtowanie podaży pieniądza Wpływ transakcji banku ce...

Wykład V z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

Teoria optymalnych obszarów walutowych Teoria Mundella Założenia 2 kraje pełne zatrudnienie równowaga bilansu płatniczego sztywność płac i cen w dół w krótkim okresie Analiza skutków szoków popytowych Dwa przypadki: gdy oba kraje posługują się różną walutą, gdy posługują się wspólną walutą W...

Wykład VI z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Modelowanie kursu walutowego- koncepcje równowagi KW Kurs równowagi- definicje KW= KWR + niedopasowanie KW KWR- zależny od fundamentalnych wielkości ekonomicznych Niedopasowanie- czynniki stochastyczne KWR- część KW, która odzwierciedla stabilne funkcjonowanie fundamentów gospodarki Kwestia d...

Wykład VII z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

Modelowanie kursu walutowego- perspektywa krótkookresowa Modele KW- krótki okres Znaczenie dla uczestników rynków finansowych Decyzje inwestycyjne Minimalizowanie ryzyka działalności na rynku Proces błądzenia losowego (RW) Zwykłe m...