Wykład III z rynków walutowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład III z rynków walutowych - strona 1 Wykład III z rynków walutowych - strona 2 Wykład III z rynków walutowych - strona 3

Fragment notatki:


Kurs walutowy w długim okresie Prawo jednej ceny
Założenie: brak barier w handlu, brak kosztów transportu
Cena identycznych dóbr w różnych krajach wyrażona w tej samej walucie powinna być równa
Teoria parytetu siły nabywczej
Siła nabywcza waluty (PP) odzwierciedla się w nominalnej cenie referencyjnego koszyka dóbr
Teoria parytetu siły nabywczej
KW wiążący dwie waluty odpowiada PPP jeśli za jednostkę jednej waluty można nabyć taki sam koszyk dóbr w kraju i za granicą
Waluta przewartościowana gdy RER1 oznacza to: NER* PnPa
Waluta niedowartościowana gdy RER

(…)

… przez względną podaż pieniądza i względny popyt na pieniądz w kraju i za granicą
Wzrost podaży pieniądza wzrost cen deprecjacja waluty
Wzrost stóp procentowych spadek popytu na pieniądz przy stałej podaży pieniądza wzrost cen deprecjacja waluty
Wzrost produkcji wzrost popytu na pieniądz spadek cen aprecjacja waluty
Wpływ stóp procentowych na zmiany KW jest zależny od powodu zmian stóp procentowych!
Stały wzrost…
… jako czynnik wpływający na NER- przyczynowość
Długookresowa równowaga na rynku walutowym
Różnice w długoterminowych stopach procentowych między krajami
Zmiany realnego kursu walutowego
deprecjacja RER
aprecjacja RER
Długookresowa równowaga na rynku walutowym
Zmiany względnej podaży pieniądza
Zmiany w względnym wzroście podaży pieniądza
Zmiany względnego popytu na produkty
Zmiany względnej podaży produktów
Jeśli szoki mają charakter monetarny RER w długim okresie spełnia warunki PPP!!!
Szoki monetarne wpływają na siłę nabywczą która zmienia KW
Jeśli szoki dotyczą realnej sfery gospodarki RER nie spełnia warunków PPP
Różnice w długoterminowych stopach procentowych
Różnice w stopach procentowych zależą nie tylko od oczekiwań inflacyjnych ale również od oczekiwanego RER
in-ia= (NERe-NER)/NER +(Πen - Πea )
Różnica…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz