Rynki walutowe

note /search

Wykład I z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1974

Rynek walutowy na tle rynku finansowego Pojęcie rynku finansowego Klasyfikacja rynków finansowych Obecne tendencje na rynkach finansowych Rynek walutowy oraz rynek instrumentów pochodnych Pojęcie i funkcje rynku finansowego Przepływ oszczędności z gospodarstw domowych do przedsiębiorstw Alo...

Wykład III z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

Kurs walutowy w długim okresie Prawo jednej ceny Założenie: brak barier w handlu, brak kosztów transportu Cena identycznych dóbr w różnych krajach wyrażona w tej samej walucie powinna być równa Teoria parytetu siły nabywczej Siła nabywcza waluty (PP) odzwierciedla się w nominalnej cenie refer...

Wykład IV z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

Stałe kursy walutowe Przyczyny analizy stałych KW Kurs płynny kierowany Regionalne porozumienia walutowe Unie walutowe i izby walutowe Systemy walutowe w krajach rozwijających się Wnioski z przeszłości Interwencje banku centralnego Kształtowanie podaży pieniądza Wpływ transakcji banku ce...

Wykład V z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

Teoria optymalnych obszarów walutowych Teoria Mundella Założenia 2 kraje pełne zatrudnienie równowaga bilansu płatniczego sztywność płac i cen w dół w krótkim okresie Analiza skutków szoków popytowych Dwa przypadki: gdy oba kraje posługują się różną walutą, gdy posługują się wspólną walutą W...

Wykład VI z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Modelowanie kursu walutowego- koncepcje równowagi KW Kurs równowagi- definicje KW= KWR + niedopasowanie KW KWR- zależny od fundamentalnych wielkości ekonomicznych Niedopasowanie- czynniki stochastyczne KWR- część KW, która odzwierciedla stabilne funkcjonowanie fundamentów gospodarki Kwestia d...

Wykład VII z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

Modelowanie kursu walutowego- perspektywa krótkookresowa Modele KW- krótki okres Znaczenie dla uczestników rynków finansowych Decyzje inwestycyjne Minimalizowanie ryzyka działalności na rynku Proces błądzenia losowego (RW) Zwykłe m...

Rynki walutowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki walutowe
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2331

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 1 Zaliczenie na ostatnim wykładzie - 1 część pytania testowe, 2 pytania do uzupełnienia, 3 część opisowa, 4 część zadania (czyli np. przeprowadzenie transakcji arbitrażowych, transakcji hedgingowych itp.). 1 i 2 część po 1 punkcie, 3 i 4 po 2 punkty. Litera...

Rynki walutowe- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki walutowe
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3052

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 2 Instrumenty rynku walutowego: Kurs walutowy - cena jednej waluty wyrażona w drugiej walucie (rynek kasowy) Waluta bazowa - waluta, której ilość w danym kursie jest stała (zazwyczaj 1 lub 100 - stwo...

Rynki walutowe- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki walutowe
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1624

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 3 EUR/PLN KS 3,82000 - 3,8300 d(PLN)=4% d(EUR)=2% punkty swapowe dla transakcji kupna i sprzedaży: PS(BID) =3,82*(4-2)*(30/100*360) =0,0191 PS(OFFER)=3,83*(4-2)*(30/100*360) =0,0192 3,82+0,0191=3,839...

Rynki walutowe- transakcja terminowa nierzeczywista

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki walutowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1071

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 4 Kontrakt NDF - transakcje terminowa nierzeczywista NDF czyli Non-Deiverable Forward (NETTA) - terminowa transakcja nierzeczywista jest kontraktem terminowym, w którym nie dochodzi do fizycznej dostawy t...