Rynki walutowe - strona 2

note /search

Rynki walutowe- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki walutowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1512

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 6 Zawierając transakcje spekulacyjne ważna jest kwestia zajmowanej pozycji walutowej (dewizowej) Stan posiadania (zadłużania) w jakiejś walucie to POZYCJA w danym pieniądzu Gdy wierzytelności i zobowiąza...

Rynki walutowe- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki walutowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 805

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 7 Próg rentowności (opłacalności, graniczny)- moment, w którym zyski pokryją koszt zapłaconej premii W przypadku opcji kupna: Próg rentowności = kurs realizacji + koszt opcji na jednostkę waluty Koszt opcji na jednostkę waluty = wartość premii / wartość k...

Rynki walutowe- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki walutowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 903

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 8 PUT SHORT - sprzedaż opcji sprzedaży (cena poniżej PR, dla sprzedawcy oznacza, że zarabia ale zysk ograniczony jest do wysokości zapłaconej premii), pomiędzy PR a ceną wykonania zysk zostaje pomniejszony o poniesione straty, powyżej ceny wykonania to start...

Rynki walutowe- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki walutowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 854

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 9 KRÓTKI DUSICIEL Polega na sprzedaży opcji kupna i opcji sprzedaży, podmiot zajmuje dwie pozycje krótkie Cena wykonania opcji kupna przewyższ...

Rynki walutowe- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki walutowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1232

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 10 OSTATNI TYP - TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE Pozbawione ryzyka transakcje wykorzystujące czasową nieefektywność rynku do zawarcia kontraktów kupna sprzedaży określonych instrumentów na różnych a nawet tym samy...

Rynki walutowe - notatki

 • Rynki walutowe
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3339

...1. Akcje: a. zatwierdzają udział w kapitale spółki z o. o. b. reprezentują prawa własności majątkowej c. przynosza zmienny dochód d. sa niepodzielne 2. Spółka C, która wyemitowała dotychaczas 2 mln akcji będzie emitować kolejną serię 1 mln akcji. Korzystając z prawa poboru akcjonariusz ...

Rynek walutowy - wykład 2

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Rynki walutowe
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 5964

Dokument ma 4 strony i porusza zagadnienia takie jak:otwarta pozycja walutowa, krótka pozycja walutowa, długa pozycja walutowa, pozycja płynności walutowej, transakcje walutowe, transakcja natychmiastowa, transakcję post-ante, transakcja terminowa forward. (…) … otwartą? Dzieli się ich na dwie g...

Instrumenty i rodzaje transakcji na nim (bez przykładów)

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Rynki walutowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

rynek walutowy, instrumenty i rodzaje transakcji na nim (bez przykładów) Rynek walutowy - to zespól transakcji kupna i sprzedaży walut obcych., jest jednym z segmentów rynku pieniężnego , transakcje na nim mają charakter krótkoterminowy i warunki panujące na tym, rynku kształtują przepływ funduszy ...

Wykład I- rynki walutowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Rynek walutowy na tle rynku finansowego Pojęcie rynku finansowego Klasyfikacja rynków finansowych Obecne tendencje na rynkach finansowych Rynek walutowy oraz rynek instrumentów pochodnych Pojęcie i funkcje rynku finansowego Przepływ oszczędności z gospodarstw domowych do przedsiębiorstw Alo...

Wyk_ad III

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rynki walutowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

Kurs walutowy w długim okresie Prawo jednej ceny Założenie: brak barier w handlu, brak kosztów transportu Cena identycznych dóbr w różnych krajach wyrażona w tej samej walucie powinna być równa Teoria parytetu siły nabywczej Siła nabywcza waluty (PP) odzwierciedla się w nominalnej cenie refer...