Makroekonomia - strona 2

note /search

Makroekonomia wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 7994
Wyświetleń: 9625

Makroekonomia - jest analizą funkcjonowania gospodarki jako całości, bada zależności pomiędzy podmiotami gospodarczymi (gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, państwo) i pomiędzy rynkami (rynek dóbr i usług, pieniądza i pracy). Efekt makroekonomiczny jest zależny od efektu mikroekonomicznego. S...

Budżet i polityka budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1911

Temat: Budżet i polityka budżetowa (fiskalna). Państwo realizuje swoje funkcje wydatkując określone środki pieniężne pochodzące z różnych dochodów (podatkowych i nie podatkowych) wpływających do budżetu państw. Kształtowanie dochodu i...

Analiza inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1960

Temat: Analiza inflacji. INFLACJA - jest to proces wzrostu ogólnego poziomu cen towarów. Z tej definicji wynika iż z inflacją mamy do czynienia wówczas gdy z okresu na okres podnosi się ogólny poziom cen, czyli średni, przeciętny poziom cen towarów uwzględnianych przy obliczaniu inflacji. Towar...

Bank centralny i polityka pieniężna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1820

Temat: Bank Centralny i polityka pieniężna. Funkcje banku centralnego Emisja pieniądza; Bank banków - w tym sensie, że banki komercyjne często zwracają się do banku centralnego z wnioskiem o pożyczkę lub mogą tam przechowywać swoje wkłady; Bank państwa - prowadzi politykę państwa, politykę pie...

Makroekonomia bezrobocie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 2793

Temat: Bezrobocie. BEZROBOCIE - jest to zjawisko polegające na tym, iż część osób zdolnych i gotowych do pracy nie posiada zatrudnienia, pomimo podejmowanych poszukiwań pracy. Przyjmuje się powszechnie, że trzeba równocześnie spełnić 3 kryteria, aby być traktowanym jako bezrobotny. Trzy podstawow...

Czym zajmuje się makroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3080

Temat: Czym zajmuje się makroekonomia? Makroekonomia jest częścią ekonomii, która zajmuje się badaniem procesów gospodarczych w skali gospodarki jako całości i wykrywaniem w tych procesach prawidłowości. Prawidłowości odkryte przez makroekonomistów to prawa ekonomiczne. Przedmiotem badania są pr...

Efekty mnożnikowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 4914

Temat: Efekty mnożnikowe. MNOŻNIK - określa w jakim stopniu zmienia się wielkość produkcji i dochodu w gospodarce pod wpływem zmiany dowolnego składnika popytu na towary. Wysokość mnożnika jest większa od 1, co oznacza, ze gdy popyt na towary zwiększa się o pewną wartość, to produkcja wzrasta w ...

Mierniki działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2247

Temat: Mierniki działalności gospodarczej. I. PKB - produkt krajowy brutto Dla pomiaru działalności gospodarczej najczęściej stosowanym miernikiem jest produkt krajowy brutto (PKB) i wyraża on efekty działalności gospodarczej. Jest to miernik w wyrażeniu pieniężnym, który obrazuje wartość wytworz...

Poziom i wzrost produkcji w gospodarce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1414

Temat: Od czego zależy poziom i wzrost produkcji w gospodarce ? Problem ten jest podmiotem badań już od dawna ale słuszne odpowiedzi pojawiły się dopiero w wieku XX. Wtedy to teoria ekonomii zwróciła uwagę na znaczenie czasu dla procesó...

Pieniądz, bank i polityka pieniężna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2191

Temat: Pieniądz, banki i polityka pieniężna. I. Pieniądz Pieniądz pełni szereg różnych funkcji, a w szczególności jest środkiem wymiany, tzn. ułatwia wymianę towarów na rynku, jest środkiem płatniczym - wykorzystujemy go w celu realizacji płatności, jest tzw. środkiem tezauryzacji - środkiem grom...