poziom i wzrost produkcji w gospodarce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
poziom i wzrost produkcji w gospodarce - strona 1 poziom i wzrost produkcji w gospodarce - strona 2

Fragment notatki:


Temat: Od czego zależy poziom i wzrost produkcji w gospodarce ? Problem ten jest podmiotem badań już od dawna ale słuszne odpowiedzi pojawiły się dopiero w wieku XX.
Wtedy to teoria ekonomii zwróciła uwagę na znaczenie czasu dla procesów wzrostu produkcji - horyzont czasowy analizy odgrywa istotna role w odpowiedzi na nasze pytanie.
Podział analizy na krótkookresowa i długookresową : OKRES KRÓTKI - rozumiemy taki, w którym zdolności produkcyjne gospodarstw są stałe. OKRES DŁUGI - rozumiemy taki, w którym zdolności produkcyjne gospodarstw mogą być powiększane. Przez zdolności produkcyjne gospodarstw rozumiemy maksymalne rozmiary produkcji, jakie można wytworzyć w gospodarce wykorzystując w pełni istniejące czynniki produkcji.
Gdyby założyć, ze dwa główne czynniki produkcji to kapitał rzeczowy i siła robocza (w danym okresie mamy pewne zasoby tych dwóch czynników). Z jednej strony zasób kapitału rzeczowego w postaci hal fabrycznych i urządzeń a z drugiej zasób siły roboczej gotowej do pracy. Zakładamy że w krótkim okresie czynniki te są stałe.
Gdyby zasoby czynników produkcji wykorzystać w pełni, to wytworzona wówczas produkcja wyznacza zdolności produkcyjne w gospodarce. A te zdolności są w krótkim okresie stałe i nie można ich powiększyć. Natomiast dla okresu długiego zdolności produkcyjne gospodarki mogą być powiększane. Podstawowym sposobem ich zwiększania jest powiększenie zasobów czynników produkcji, przede wszystkim kapitału rzeczowego. A sposobem poszerzania kapitału rzeczowego są inwestycje powiększające zdolności produkcyjne w gospodarce. Dualny efekt inwestycji: Każda inwestycja polegająca na powiększeniu zasobu kapitału rzeczowego i powiększeniu rozmiarów zdolności produkcyjnych wywołuje dwa skutki (efekty) :
a) efekty popytowe - polegają na tym, iż inwestycje zwiększają popyt na produkty inwestycyjne i konsumpcyjne z chwila rozpoczęcia inwestycji.
b) efekty podażowe - polegają na tym, ze inwestycja, która polega na zwiększeniu zasobów kapitału rzeczowego zwiększa możliwości podażowe, a więc zdolności produkcyjne, z chwilą zakończenia inwestycji i oddania obiektu inwestycyjnego do użytku. PRZYKŁAD :
Inwestycja polega na budowie nowej fabryki obuwia:
 efekty popytowe (wzrost popytu na dobra konsumpcyjne i inwestycyjne)   efekty popytowe są nieco słabsze 
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------


(…)

… wykorzystania zdolności produkcyjnej w gospodarce? Decydującą rolę odgrywają rozmiary popytu na dobra produkowane.
3. Popyt decyduje o poziomi produkcji faktycznej, wyznacza go:
Y = A * Pp
A*Pp  Y - poziom produkcji faktycznej dostosowuje się do agregatowego popytu;
A*Pp - agregatowy popyt na produkty (łączny popyt);
Jeżeli rośnie popyt to rośnie poziom faktycznej produkcji. Równanie spełniają punkty: B, B…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz