Fizyka - strona 2

note /search

100 pytań z fizyki

 • Uniwersytet Chorzowski
 • Fizyka
Pobrań: 854
Wyświetleń: 8631

...1.Wielkości fizyczne- skalarne i wektorowe(podaj przykłady) Wielkościami fizycznymi nazywamy te właściwości ciał( np. masa, długość, ciężar) lub właściwości charakterystyczne zjawisk(np. czas, prędkość, ilość ciepła), które można zmierzyć i wyrazić w odpowiednich jednostkach. -wielkość ...

Badanie drgań relaksacyjnych

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4732

Część teoretyczna. 1.1Opis zjawiska. Drgania elektryczne są to zmiany napięcia , charakteryzujące się w mniejszym lub większtm stopniu powtarzalnością w czasie.Wyróż- niamy dwa zasadnicze typy drgań elektrycznych : sinusoidalne i drga- nia o wzroście wykładniczym,których szczególnym przypadki...

Wstęp do fizyki ciała stałego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

  1  WSTĘP DO FIZYKI CIAŁA STAŁEGO    Statystyki kwantowe    1. Rozkład Fermiego-Diraca (F-D)    Założenia:  - cząstki są nierozróżnialne  - cząstki nie oddziaływują ze sobą  -  spełniony  jest   zakaz  Pauliego:  w  jednym  stanie  energetycznym  opisanym  przez  zespół  

Fizyka w pigułce

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2541

1.Podaj założenia mechaniki klasycznej, wyprowadź transformację Galileusza i udowodnij, że przeprowadza układ inercjalny w układ inercjalny. -Przestrzeń jest Euklidesowa -Przestrzeń jest izotropowa: własności fizyczne są we wszystk...

fizyka zestaw-4a

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134

  Zestaw 4a    Ruch falowy      1.  Fala sinusoidalna przemieszcza się w kierunku dodatni osi x. Jej amplituda wynosi 15 cm, długość  fali 40 cm a jej częstotliwość 8 Hz. Poprzeczne połoŜenie elementu ośrodka dla czasu t=0 i x=0  wynosi 15 cm. Wyznaczyć:  (a) liczbę falową  (b) częstotliwość koło...

Fizyka zestaw-5

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

  Zestaw 5    Pole elektryczne, prawo Gaussa     1 . Ładunki punktowe q1, q2 umieszczono jak pokazano na rysunku. Ładunek q1= 15 µC  znajduje się w punkcie x=2 m a ładunek q2 = 6 µC w punkcie x=0. Wiedząc, Ŝe wypadkowa  siła działająca na ładunek q3 wynosi zero wyznaczyć jego połoŜenie.      2.  ...

Zestaw_2a

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

Zestaw 2a   Dynamika       1 . KrąŜek hokejowy o masie 0,3 kg porusz się po płycie lodowiska bez tarcia. Dwa kije hokejowe  uderzają równocześnie krąŜek z siłami F1= 5 N pod kątem 60° i F2 = 8 N pod kątem 20°. Wyznacz  wartość i kierunek przys...

Fizyka zestaw_2b

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

Zestaw 2b   Dynamika     1. W wyniku działania siły  F = (5  i  + 2  j ) punkt materialny porusz się w płaszczyźnie  x-y  i doznaje  przemieszczenia opisanego wektorem ∆ r  =(2  i  + 3  j ). Wyznaczyć wartość przemieszczenia i siły oraz...

Fizyka zestwa-4b

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

  Zestaw 4 b   Operatory, transformacje     1 . Korzystając ze wzoru na gradient funkcji skalarnej  f  ( x ,  y ,  z ) w układzie kartezjańskim  XYZ, obliczyć gradienty funkcji:  a)  f x y z xy z ( , , ) =    b)  2 1 ) ( r ) , , ( 2 2 2 z y x z y x r + + = = r         2 . Oblicz

Fizyka równania schroedingera

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

ROZWIĄZANIA RÓWNANIA SCHRÖDINGERA DLA WYBRANYCH POTENCJAŁÓW Potencjał stały. Próg potencjału. Bariera potencjału o skończonej wysokości. Studnia potencjału. Oscylator harmoniczny. POTENCJAŁ STAŁY Cząstka swobodna - na cząstkę nie działają żadne siły, czyli potencjał jest