100 pytań z fizyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 833
Wyświetleń: 8519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
100 pytań z fizyki - strona 1 100 pytań z fizyki - strona 2 100 pytań z fizyki - strona 3

Fragment notatki:...1.Wielkości fizyczne- skalarne i wektorowe(podaj przykłady)

Wielkościami fizycznymi nazywamy te właściwości ciał( np. masa, długość, ciężar) lub właściwości charakterystyczne zjawisk(np. czas, prędkość, ilość ciepła), które można zmierzyć i wyrazić w odpowiednich jednostkach.

-wielkość skalarna- dla jej określenia wystarczy tylko podanie jednej liczby np. masa, czas, temp.
-wielkość wektorowa- w celu jej określenia podaje się: kierunek, zwrot, wartość, punkt przyłożenia np. prędkość, siła przyspieszenia.
2. Względność ruchu- wyjaśnij
Ruch jest zjawiskiem względnym, zależnym od układu wyboru odniesienia. Względność ruchu polega na tym, że to samo ciało może być w ruchu względem jednego układu odniesienia i w tym samym czasie w spoczynku względem innego układu odniesienia. Poprawny opis ruchu wymaga, więc podania układu odniesienia względem, którego ten ruch jest op00isywany....


....44. Od czego zależy praca w polu grawitacyjnym?
Praca wykonywana przy przyrównaniu ciał zależy jedynie od początkowego końcowego położenia punktu, nie zależy natomiast od kształtu toru.
45. Co to znaczy, że pole grawitacyjne jest zachowawcze?
Każde pole grawitacyjne jest polem zachowawczym. Jest to takie pole, w którym praca jest wykonywana przy przesunięciu ciał( wykonywana zarówno przez silę pola, jak i przez równoważącą ją siłe zewnętrzna) nie zależy kształtu toru, zależy jedynie od początkowego i końcowego położenia punktu....

100 PYTAŃ Z FIZYKI
1.Wielkości fizyczne- skalarne i wektorowe(podaj przykłady)
Wielkościami fizycznymi nazywamy te właściwości ciał( np. masa, długość, ciężar) lub właściwości charakterystyczne zjawisk(np. czas, prędkość, ilość ciepła), które można zmierzyć i wyrazić w odpowiednich jednostkach.
-wielkość skalarna- dla jej określenia wystarczy tylko podanie jednej liczby np. masa, czas, temp.
-wielkość wektorowa- w celu jej określenia podaje się: kierunek, zwrot, wartość, punkt przyłożenia np. prędkość, siła przyspieszenia.
2. Względność ruchu- wyjaśnij
Ruch jest zjawiskiem względnym, zależnym od układu wyboru odniesienia. Względność ruchu polega na tym, że to samo ciało może być w ruchu względem jednego układu odniesienia i w tym samym czasie w spoczynku względem innego układu odniesienia. Poprawny opis ruchu wymaga, więc podania układu odniesienia względem, którego ten ruch jest op00isywany.
3. Zdefiniuj prędkość średnią i chwilową
-prędkość średnia-jest wielkością skalarną, definiowaną jako stosunek całej drogi przebytej przez ciało do czasu, w jakim ta droga została przebyta. -prędkość chwilowa- wektor prędkości chwilowej jest definiowany wzorem: równa pochodnej drogi względem czasu o kierunku i zwrocie drogi. Jednostka prędkości w ukł. SI jest 4. Zdefiniuj przyspieszenie średnie i chwilowe
Przyspieszenie- jest wielkością wektorową, charakteryzującą zmianę prędkości w ciągu jednej jednostki czasu.
-przyspieszenie średnie- nazywamy stosunek przyrostu prędkości do czasu, w którym ten przyrost nastąpił. -przyspieszenie chwilowe- nazywamy przyspieszenie mieszane w danej chwili, w bardzo małym przedziale czasu Δt dążącym do zera. Pochodna zmian prędkości o kierunku i zwrocie tych zmian. Jednostką przyspieszenia w ukł. SI jest 5. Co to są: Inercjalne układy odniesienia?
Są to układy odniesienia, w których spełniona jest pewna zasada dynamiki Newtona. Każdy układ odniesienia będący w spoczynku lub ruchu jednostajnym prostoliniowym względem dowolnego układu inercjalnego, też jest układem inercjalnym.(Układ odnies

(…)

… dotyczących ruchu postępowego i obrotowego
(Patrz ostatnie strony)Dodatkowo:
-elementy ruchu
- ruch jednostajnie przyspieszony(jak wygląda)
- kilogram siła
- ruch krzywoliniowy
- ruch jednostajny po okręgu
- okres
- częstotliwość
-kiedy częstotliwość wynosi 1Hz
- radian
- siła odśrodkowa
- bryła sztywna i ruch postępowy
- moment bezwładności
- prawo powszechnej grawitacji
21. Zdefiniuj moment siły
Momentem M…
… chłodnicy (T2<T1)
53. Omów rozszerzalność termiczną ciał
Zjawisko polega na zmianie objętości i rozmiarów ciał przy pomiarze ich temperatury. Zwykle ze wzrostem temperatury ciała się rozszerzają. Rozszerzalność cieplna tłumaczy się tym, że ze wzrostem temperatury zwiększa się intensywność ruchów cieplnych atomów lub cząsteczek tworzących ciało, zwiększa się, zatem objętość ciała przypadająca na 1 atom. Miara rozszerzalności ciał jest współczynnik rozszerzalności cieplnej. Jest to stosunek zmiany długości ciała do jego długości początkowej i zmiany temperatury. λ= Jednostką współczynnika rozszerzalności liniowej w układzie SI jest 1/K
54. Zdefiniuj współczynnik rozszerzalności linowej i objętościowej
Współczynnikiem zmiany rozszerzeń objętościowej nazywamy stosunek zmiany objętości ciała do objętości…
… przez nieelektryczne źródła energii podczas przemieszczania ładunku do wartości jego ładunku
Prawo Ohma dla układu zamkniętego- natężenie wprost proporcjonalne do SEM, odwrotnie proporcjonalne do oporu I= 67. Co mówi prawo Ohma?
Opór rozważanego przewodnika jest zawsze takie sam niezależnie od wielkości przyłożonego do przewodnika napięcia. Cecha ta obowiązuje dla wszystkich przewodników metalicznych. Przewodnik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz